2021/46.hét - ELMARAD! - különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2021. november 15., hétfő 09.00
Ügy tárgya: 
különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
5.B.35/2021
Tárgyalás helyszíne: 
7621 Pécs, Széchenyi tér 14.
Tárgyaló: 
I. em. 32. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A TÁRGYALÁS - ELMARAD - 2021. november 15. és 16. napján.

 

A vádirat szerint röviden: A sértett egy országos pénzintézet dél-dunántúli régiójának vidéki regionális szervezeti egysége, a Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területén működő igazgatóságok.

Az elsőrendű vádlott a vádbeli időszakban, 2010-2017. között régióvezetői munkakörben dolgozott a bank pécsi székhelyén. A másod-, harmad-, negyed- és ötöd rendű vádlottak közvetlen irányítása alatt dolgozó munkatársai voltak, jóváhagyási és aláírási jogkörrel rendelkeztek.

A vádbeli időszakban az elsőrendű vádlott, a régióvezetői pozíciójával visszaélve a magánéleti szükségleteinek fedezésére fokozatosan olyan munkahelyi légkört és ügyviteli gyakorlatot épített ki, ami jelentős részében a sértett pénzeszközeinek és humán erőforrásainak magáncélú felhasználásán alapult. Az elsőrendű vádlott rendszeresen intéztette beosztottjaival a saját és családtagjai magánjellegű bevásárlásait, postai küldeményeinek feladását és átvételét, vagy használta fel a sértett titkárságának reprezentációs keretét, továbbá színlelt utazási elszámolásokat készíttetett beosztottjaival, melyek összegeit az érintett beosztottaktól a pénztári kifizetést követően beszedte és eltulajdonította.

Az elsőrendű vádlott számos alkalommal vásárolt a vádbeli időszakban magánfelhasználású lakástextil termékeket, továbbá magáncéllal szálláshely, illetve vendéglátóipari szolgáltatásokat vett igénybe, amely vásárlásaival, szállodai, éttermi fogasztásaival kapcsolatban közvetlenül beosztottjai útján megállapodott az érintett szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek képviselővel, hogy a magáncélú fogyasztásáról kibocsátott számlákat a szolgáltató a sértett, mint vevő nevére állítsa ki és annak összegét, majd a sértett átutalással fogja kifizetni. Az elsőrendű vádlott ezen cselekményeinek leplezéséhez a másodrendű, a harmadrendű, a negyedrendű vádlottak nyújtottak segítséget.

Az elsőrendű vádlott 2010. évtől kezdődően saját tulajdonú ingatlanait érintő felújítási munkákat végeztetett egy Kft.-vel, erre tekintettel azt az utasítást adta az üzemviteli területen dolgozó másodrendű és ötöd rendű vádlottaknak, hogy a sértettet érintő felújítási munkálatokra e Kft.-vel kell szerződni, illetve összeghatártól függő pályáztatási kötelezettség esetén ezt a Kft.-t kell pályázati nyertesnek nyilvánítani.

Az elsőrendű vádlott a rendelkezése alatt álló marketing, reprezentációs keret terhére további gazdasági társaságokkal kötött és köttetett színlelt szerződéseket, vagy bocsátott ki színlelt megrendelő lapokat az elsősorban hostess tevékenység, nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés, szórólapterjesztés, szállítási, költöztetési, irattározási munkálatok elvégzésére, amely valótlan tartalmú okiratokat a vádlottak elhelyezték a sértett irattári anyagában, azokat felhasználták, a számlákkal érintett pénzösszegeket az elsőrendű vádlott eltulajdonította és a saját céljaira fordította.

Az elsőrendű vádlott cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el, ezzel a vádbeli időszakban – a vádlott-társai segítségével – a sértettől csaknem 260.000.000 forintot tulajdonított el és fordított saját céljaira.

Az ügyészség 19 vádlott ellen emelt vádat. Az első-, másod-, harmad-, negyed- és ötöd rendű vádlottak a sértett volt alkalmazottai, míg a többi vádlott az érintett gazdasági társaságok képviselői, illetve vállalkozók.

A bíróság 16 vádlottal szemben már jogerős ítéletet hozott.

A bíróság folytatja a tárgyalást az ügyben, melyet több napra tűzött ki. (2021. november 15., 16. és 17.)


 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36- 30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu

Eljáró bíróság: