2021/43.hét - csalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2021. október 25., hétfő 10.00
Ügy tárgya: 
csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
5.B.12/2021
Tárgyalás helyszíne: 
7621 Pécs, Széchenyi tér 14.
Tárgyaló: 
fsz. 14. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint röviden: Az elsőrendű vádlott korábban egy Siklós város önkormányzatának tulajdonában álló, Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét töltötte be 2009. január 6. napjától 2013. november 20. napjáig, míg a másodrendű vádlott egy Betéti Társaság beltagja, később pedig két Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önálló képviseletre jogosult tagja volt.

Az elsőrendű vádlott a munkaviszonya fennállásának idejére - 2010. május 13. és 2013. október 22. közötti időszakban, 57 alkalommal, - az őt megillető havi bruttó 60.000,- forint gépjármű-költségátalányt meghaladó összegben érvényesített utazási költségtérítési igényt a Nonprofit Kft-vel szemben, ekként megszegte a munkaszerződése 7) pontjában foglalt rendelkezéseket. A kiküldetési rendelvényeken nem tüntettette fel a kiküldetések célját, így meghiúsította annak ellenőrzését, hogy a kiküldetésekre indokoltan és valóban a céljuknak megfelelően került-e sor, továbbá az elsőrendű vádlott részére kiállított kiadási pénztárbizonylatok „utalványozó” rubrikája nem került kitöltésre, amely hiányosságok ellenőrzését az utalványozás indokoltságáért és az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért felelős elsőrendű vádlott elmulasztotta. Az elsőrendű vádlott e magatartásával megszegte a Nonprofit Kft. Pénzkezelési szabályzata 3.3. pontjában írt rendelkezéseket. A fenti cselekményeivel az idegen vagyon kezelésével megbízott elsőrendű vádlott az ebből folyó kötelezettségeinek megszegésével a város önkormányzatának – a Nonprofit Kft. tulajdonosának – 1.684.115,- forint vagyoni hátrányt okozott, amely nem térült meg.

Az elsőrendű vádlott továbbá azzal, hogy sem a Nonprofit Kft. éves pénzügyi beszámolóiban, sem a Nonprofit Kft. adott évi üzleti terveiben nem tüntette fel a saját maga részére megállapított prémium jellegű kifizetéseket, a város önkormányzatának képviselő-testületét az éves pénzügyi beszámolók és az adott évi üzleti tervek elfogadása vonatkozásában jogtalan haszonszerzés – a prémium jellegű pénzösszegek tulajdonosi hozzájárulás nélküli megszerzése – végett tévedésbe ejtette, és így a fenti cselekményeivel a város önkormányzatának 2.520.000,- forintkárt okozott.

A másodrendű vádlott az általa – részben vagy egészben le nem szállított anyagokról - kiállított, részben vagy egészben nem valós adatokat tartalmazó számlákat adott át az elsőrendű vádlottnak, aki a Nonprofit  Kft. ügyvezetőjeként - a  fiktív számlákat is valódiként – befogadta, és intézkedett, hogy a számlák ellenértéke átutalásra kerüljön a másodrendű vádlott ügyvezetése alatt álló Betéti Társaság, vagy a két Kft. részére, annak ellenére, hogy tudatában volt annak, miszerint számlákon szereplő anyagok és eszközök leszállítására nem került sor a Nonprofit Kft. részére. A másodrendű vádlott a Nonprofit Kft. számlájáról a másodrendű vádlott által képviselt cégek számlájára a ténylegesen le nem szállított fenti anyagok ellenértékeként átutalt összegeket saját hasznára fordította.

A fenti cselekményeikkel első- és másodrendű vádlottak ekként jogtalan haszonszerzés végett egymás tevékenységéről tudva, közösen tévedésbe ejtették a Nonprofit Kft-t, amely cselekményükkel 21.642.922,- forint kárt okoztak, amely nem térült meg.

A másodrendű vádlott azon fenti cselekményével, hogy részben vagy egészben olyan anyagok és eszközök megvásárlását dokumentáló számlákat állított ki és adott át elsőrendű vádlottnak a számlán szereplő ellenértékek kiegyenlítése érdekében, amely anyagok és eszközök leszállítására a Nonprofit Kft. részére részben vagy egészben nem került sor, jog és kötelezettség létezésének bizonyítására valótlan tartalmú magánokiratokat készített és használt fel, amely cselekményét az elsőrendű vádlott tevékenységéről tudva, vele közösen követte el. Az elsőrendű vádlott azon fenti cselekményével, hogy a Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként – a másodrendű vádlott által kiállított fiktív számlákat is valódiként – befogadta, és intézkedett aziránt, hogy a számlák ellenértéke átutalásra kerüljön a betéti társaság és a két Kft. részére, jog és kötelezettség létezésének bizonyítására valótlan tartalmú magánokiratokat használt fel, amely cselekményét másodrendű vádlott tevékenységéről tudva, vele közösen követte el.

A bíróság a büntetőeljárást tárgyalással folytatja.


 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36- 30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu

Eljáró bíróság: