ELMARAD - 2020/12.hét - sikkasztás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2020. március 18., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
sikkasztás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
1.B.154/2019
Tárgyalás helyszíne: 
7300 Komló, Bajcsy-Zs. u.2.
Tárgyaló: 
fsz.19.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint röviden: A vádlott nő 2004. április 1-től 2017. áprilisig látta el az eljárásban érintett társasház sértettek közös képviseletét. A vádlottat, mint az érintett társasházak közösképviselőjét a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 43. §-ban, valamint a társasházak szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vagyonkezelési kötelezettség terhelte. Eminőségében rendelkezési jogosultsága volt a sértett társasházak bankszámlái és házipénztárai felett, a sértettek pénzvagyona rábízott idegen dolognak minősül.

A vádlott a sértett társasházak számláiról (üzemeltetési, megtakarítási) pénzátutalásokat teljesített jogosulatlanul a saját lakossági folyószámlájára. Az átutalt pénzösszegeket részben ismeretlen célra, részben oly módon használta fel, hogy az ügyben érintett másik sértett társasházak részére fizette be a sérelmükre okozott hiány leplezése érdekében, illetve a lakossági folyószámláról készpénzben felvette és magán célra, illetve ismeretlen célra fordította.

Egyes sértett társasházak bankszámlájáról közvetlenül másik társasházak számlájára teljesített pénzátutalásokat a vádlott, melyek nem álltak jogviszonyban a sértettekkel. Ezzel, mint idegen vagyon kezelésével megbízott személy a vagyonkezelői kötelezettségét megszegte és az átutalt összeggel azonos vagyoni hátrányt okozott.

A vádlott továbbá a társasházak bankszámláiról banki készpénzfelvétel keretében különbözőpénzösszegeket vett fel saját céljára „értékpapír vásárlás” tranzakciós megjegyzéssel. Értékpapír vásárlás a sértettek részére azonban nem történt, vádlott saját részére vásárolt értékpapírt.

 A közös képviselői jogviszonya 2017. áprilisi megszűnésekor az érintett sértett társasházak záró pénztáregyenlegét eltulajdonította, ezért azzal elszámolni nem tudott. A vádlott a rábízott pénzeszközöket, mint idegen dolgot a fentimódon eltulajdonította.

A vizsgált időszak kezdete: 2012. január 1. napja, illetve a vádlott közös képviselői jogviszonyának későbbi kezdő időpontja.

A vádlott készpénzfelvételes tranzakciókkal összefüggésben valótlan tartalmú kiadásipénztárbizonylatokat állított ki és használt fel a sértett könyvelésében. Az elszámolási kötelezettsége létezésének bizonyítására a valótlan tartalmú magánokiratokat felhasználta.

A vádlott cselekményeivel a sértett társasházaknak több, mint 170 millió forintos kárt okozott.

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.

A BÍRÓSÁG AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉST ELHALASZTOTTA.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36- 30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu

Eljáró bíróság: