2017/51 - hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2017. december 19., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
13.B.285/2016
Tárgyalás helyszíne: 
7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Tárgyaló: 
fsz.II.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint röviden: Az ügy I. r. és III. r. vádlottja 2010-2014-es ciklusban a 12 főt számláló szigetvári önkormányzat képviselő testületének tagjai voltak, a III. vádlott volt a polgármester. A II.r. vádlott a III.r. vádlott feleségének fia, a Sziget-Víz Kft. ügyvezetője volt 2011. január 11-től, míg a többségi tulajdonos Szigetvári Önkormányzat képviselője, a III.r. vádlott volt a gazdasági társaság felügyelő bizottságának elnöke.

A Sziget-Víz Kft. működési engedélyét 2014. december 31. napjával visszavonta volna a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ha a felhasználói egyenérték nem éri el a 100000-et. 2015. január 1-jétől csak akkor működhetett tovább, ha integráció révén biztosították a 150 000 számú felhasználói értéket. Ennek érdekében elfogadták a Sziget-Víz Kft., a Baranya - Víz Zrt. és a Mohács -Víz Kft. integrációs tervét, melyet a hivatal jóváhagyott. A polgármester a Sziget-Víz Kft nem víziközmű vagyonelemeinek fenntartására és önkormányzati tulajdonban maradása érdekében új gazdasági társaságot kívánt létrehozni, melynek ügyvezetői feladatait szintén a II.r. vádlott látta volna el. Ezzel az ellenzéki képviselők és az alpolgármester sem értett egyet. A polgármester nem számolhatott a határozat meghozatalához szükséges hét támogató szavazattal.

A III.r. vádlott ezért 2013. október 24-ét megelőzően egy ellenzéki képviselőt hívatott az irodájába, akivel közölte, hogy maradhat a beosztásában, ha az új gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos előterjesztést megszavazza. A képviselő visszautasította a polgármester ajánlatát és elhagyta az irodát.

Ez után a polgármester telefonon felhívta az I. r. – Németországban dolgozó – vádlottat, hogy a 2013. október 24-én 15 órára kitűzött ülésen támogassa a gazdasági társaság megalapítására vonatkozó napirendi pontot. Az I. r. vádlott közölte vele, hogy munkája miatt csak 2013. október 25-én késő délután tud elindulni Szigetvárra.

A polgármester 2013. október 25-én 13.00 órára elnapolta az ülést, melyen három képviselő nem jelent meg. Eközben az I. r. vádlottért a Szigetvár Város Önkormányzata által üzemben tartott gépkocsit küldte el, aki a gépkocsival 2013. október 26-án 12 órakor érkezett Szigetvárra.

 

A képviselők 2013. október 25-én e-mailes üzenetet kaptak arról, hogy az ülés 2013. október 26-án 13 órától kerül megtartásra. Majd a városi önkormányzat gépkocsivezetője az I.r. vádlottat – aki szavazatával támogatta a polgármester kezdeményezését - 2013. október 28-án szállította a budapesti repülőtérre, onnan utazott vissza Németországba.

A minősített többségű döntéshozatalt igénylő határozatot az I.r. vádlott szavazata nélkül nem lehetett volna elfogadni. A III.r. vádlott az I.r. vádlottnak megígérte, hogy együttműködését valamilyen formában honorálni fogja.

2014. január 3-án a III.r. vádlott utasítására a II.r. vádlott által vezetett Sziget-Víz Kft. és az I.r. vádlott által korábban alapított és általa képviselt Zelifa Kft. valótlan tartalmú vállalkozási szerződést kötött, mely szerint a vállalkozó a megrendelő által igényelt, gyógyfürdőhöz kapcsolódó értékesítés támogatása érdekében az ott megrendezendő rendezvényekről szórólapot készít és azt Somogy megye területén teríti. A megrendelés 100 Ft+ÁFA/lap áron, 3000 darabra szólt. Tíz alkalommal, összesen 3.810.000 forint értékben történt kifizetés az I. r. vádlott részére.

A II.r. vádlott tudott arról, hogy az I.r. vádlott a vállalkozási szerződésben foglaltakat – külföldi munkavégzésére is figyelemmel – nem fogja teljesíteni, a vállalkozási díjat pedig azért kell a számára kifizetni, hogy a képviselő-testületi üléseken megjelenjen és a III.r. vádlottal azonos módon szavazzon. Ezt követően az I.r. vádlott számos testületi ülésen a III.r. vádlottal azonos módon szavazott.

 

A bíróság a tárgyalást folytatja.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Dr. Sebestyén Ágnes

sajtószóvivő

+36- 30-6566-710

sebestyena@pecsit.birosag.hu

Eljáró bíróság: