2017/44- csalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2017. november 2., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
2.B.79/2017
Tárgyalás helyszíne: 
7800 Siklós, Batthyány K. u. 1.
Tárgyaló: 
2.sz.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint röviden: Az I.r. vádlott korábban egy Siklós város önkormányzatának tulajdonában álló, Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét töltötte be 2009. január 6. napjától 2013. november 20. napjáig, míg a II.r. vádlott a egy Betéti Társaság beltagja, később pedig két Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önálló képviseletre jogosult tagja volt.

 

Az I.r. vádlott a munkaviszonya fennállásának idejére - 2010. május 13. és 2013. október 22. közötti időszakban, 57 alkalommal, - az őt megillető havi bruttó 60.000,- forint gépjármű-költségátalányt meghaladó összegben érvényesített utazási költségtérítési igényt a Nonprofit Kft-vel szemben, ekként megszegte a munkaszerződése 7) pontjában foglalt rendelkezéseket. A kiküldetési rendelvényeken nem tüntettette fel a kiküldetések célját, így meghiúsította annak ellenőrzését, hogy a kiküldetésekre indokoltan és valóban a céljuknak megfelelően került-e sor, továbbá az I.r. vádlott részére kiállított kiadási pénztárbizonylatok „utalványozó” rubrikája nem került kitöltésre, amely hiányosságok ellenőrzését az utalványozás indokoltságáért és az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért felelős I.r. vádlott elmulasztotta. Az I.r vádlott e magatartásával megszegte a Nonprofit Kft. Pénzkezelési szabályzata 3.3. pontjában írt rendelkezéseket. A fenti cselekményeivel az idegen vagyon kezelésével megbízott I.r. vádlott az ebből folyó kötelezettségeinek megszegésével a város önkormányzatának – a Nonprofit Kft. tulajdonosának – 1.684.115,- forint vagyoni hátrányt okozott, amely nem térült meg.

 

Az I.r. vádlott továbbá azzal, hogy sem a Nonprofit Kft. éves pénzügyi beszámolóiban, sem a Nonprofit Kft. adott évi üzleti terveiben nem tüntette fel a saját maga részére megállapított prémium jellegű kifizetéseket, a város önkormányzatának képviselő-testületét az éves pénzügyi beszámolók és az adott évi üzleti tervek elfogadása vonatkozásában jogtalan haszonszerzés – a prémium jellegű pénzösszegek tulajdonosi hozzájárulás nélküli megszerzése – végett tévedésbe ejtette, és így a fenti cselekményeivel a város önkormányzatának 2.520.000,- forintkárt okozott.

 

A II.r. vádlott az általa – részben vagy egészben le nem szállított anyagokról - kiállított, részben vagy egészben nem valós adatokat tartalmazó számlákat adott át az I.r. vádlottnak, aki a Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a fiktív számlákat is valódiként – befogadta, és intézkedett, hogy a számlák ellenértéke átutalásra kerüljön a II.r. vádlott ügyvezetése alatt álló Betéti Társaság, vagy a két Kft. részére, annak ellenére, hogy tudatában volt annak, miszerint számlákon szereplő anyagok és eszközök leszállítására nem került sor a Nonprofit Kft. részére. A II.r. vádlott a Nonprofit Kft. számlájáról a II.r. vádlott által képviselt cégek számlájára a ténylegesen le nem szállított fenti anyagok ellenértékeként átutalt összegeket saját hasznára fordította.

 

A fenti cselekményeikkel I.r. és II.r. vádlottak ekként jogtalan haszonszerzés végett egymás tevékenységéről tudva, közösen tévedésbe ejtették a Nonprofit Kft-t, amely cselekményükkel 21.642.922,- forint kárt okoztak, amely nem térült meg.

 

A II.r. vádlott azon fenti cselekményével, hogy részben vagy egészben olyan anyagok és eszközök megvásárlását dokumentáló számlákat állított ki és adott át I.r. vádlottnak a számlán szereplő ellenértékek kiegyenlítése érdekében, amely anyagok és eszközök leszállítására a Nonprofit Kft. részére részben vagy egészben nem került sor, jog és kötelezettség létezésének bizonyítására valótlan tartalmú magánokiratokat készített és használt fel, amely cselekményét az I.r. vádlott tevékenységéről tudva, vele közösen követte el. Az I.r. vádlott azon fenti cselekményével, hogy a Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként – a II.r. vádlott által kiállított fiktív számlákat is valódiként – befogadta, és intézkedett aziránt, hogy a számlák ellenértéke átutalásra kerüljön a Betéti társaság és a két Kft. részére, jog és kötelezettség létezésének bizonyítására valótlan tartalmú magánokiratokat használt fel, amely cselekményét II.r. vádlott tevékenységéről tudva, vele közösen követte el.

 

A bíróság a tárgyalást megkezdi.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36-30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu

Eljáró bíróság: