A Pécsi Törvényszék sajtóközleménye dr. Szabó Bálint Gábor felperesnek Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése alperes ellen méltatlanság tárgyában hozott határozat jogszerűsége iránt indított közigazgatási per kapcsán

A dr. Szabó Bálint Gábor Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője méltatlanságát kimondó közgyűlési határozat jogszerűségét támadó ügyben a Pécsi Törvényszék döntése kapcsán megjelent - a Martonosi Éva szegedi jegyző nyilatkozatát tartalmazó - sajtócikkek részben téves információkat tartalmaznak, ezzel szemben a valós tények az alábbiak:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése alperes 2023. szeptember 22. napján meghozott határozatában dr. Szabó Bálint Gábor felperes méltatlanságát mondta ki, egyben az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését is rögzítette.

Dr. Szabó Bálint Gábor felperes keresetében a törvényszéktől e határozat megsemmisítését, hatályon kívül helyezését és képviselői jogai gyakorlása folytatásának elrendelését kérte.

A Pécsi Törvényszék 2024. január 26. napján dr. Szabó Bálint Gábor felperes keresetét elutasította.

Az ügy érdemében hozott elutasító ítéletet a törvényszék - mivel dr. Szabó Bálint Gábor felperes bejelentett lakóhellyel, kézbesítési címmel nem rendelkezett - hirdetményi úton kézbesítette, ez alapján pedig az ítéletet 2024. április 8-án meghozott végzésével jogerősítette.

Dr. Szabó Gábor Bálint felperes ezt követően bejelentett eljárási kifogása folytán a törvényszék megállapította, hogy a hirdetményi kézbesítés nem volt szabályszerű, ezért a bíróság - kizárólag - az ítélet jogerőre emelkedését tévesen megállapító, 2024. április 8-i végzését hatályon kívül helyezte.

Hangsúlyozni szükséges tehát, hogy a méltatlanság megállapítását és dr. Szabó Bálint Gábor önkormányzati képviselői megbízatása megszűnését kimondó közgyűlési határozatot támadó keresetet elutasító ítélet hatályon kívül helyezésére nem került sor, mindösszesen az még nem emelkedett jogerőre.

Utalni szükséges arra is, hogy dr. Szabó Bálint Gábor felperes perbeli magatartása a jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétes, perelhúzó magatartása is közrehatott a kézbesítési nehézségek kapcsán.

A törvényszék az ismételt, szabályszerű kézbesítést követően állapítja meg az ítélet jogerőre emelkedését, avagy a bejelentett fellebbezés alapján az iratokat a Fővárosi Ítélőtáblára terjeszti fel.


Dr. Barkaszi Attila

      sajtószóvivő

+36-30-990-4247

barkaszia@birosag.hu