Ítélet közveszély okozásának bűntette és más bűncselekmények miatt

A Pécsi Járásbíróság 2022. július 5. napján kihirdetett ítéletével három fiatalkorú és egy felnőtt korú vádlott bűnösségét mondta ki társtettesként elkövetett közveszély okozásának bűntette, az elsőrendű fiatalkorú vádlott bűnösségét további közveszély okozásának bűntette és rongálás bűntette miatt.

A bíróság az elsőrendű vádlottat 1 év 8 hónap, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, a másodrendű vádlottat 8 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, a harmadrendű fiatalkorú vádlottat 1 év, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, és a negyedrendű vádlottat 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A szabadságvesztést végrehajtása esetén a fiatalkorú vádlottak tekintetében fiatalkorúak fogházában, míg a negyedrendű vádlott tekintetében börtönben kell végrehajtani.

A bíróság megállapította, hogy a szabadságvesztés büntetés felfüggesztésének próbaideje alatt valamennyi vádlott pártfogó felügyelet alatt áll, beszámította a negyedrendű vádlott büntetésébe az általa előzetes fogvatartásban töltött időt, valamint a vádlottakat – felróhatóságuk arányában – kötelezte az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás szerint 2018. október 18-án az elsőrendű és harmadrendű fiatalkorú és a negyedrendű, felnőtt korú vádlottak Pécsett, egy víztorony közelében lévő erdei tisztáson a száraz aljnövényzetet öngyújtóval meggyújtva, egy szemétkupacot begyújtottak, amely fák, magas bokrok és gyalogút mellett helyezkedett el, majd a 25 m2 területen égő tüzet magára hagyták, a tűzoltóságot nemértesítették. Tűzoltói beavatkozás nélkül a tűz a közeli családi házakra is átterjedhetett volna.

2019. február 10. napján 17 óra körüli időben az első és másodrendű fiatalkorú vádlottak egy gazdasági társaság tulajdonát képező, egy baranyai település külterületén ültetett energianád és energianyár ültetvényt – az aljnövényzetet öngyújtóval meggyújtva – felgyújtottak. A növényzet 1,8 ha területen égett le, több, mint 1 millió forint kár keletkezett. A tűz emberi beavatkozás nélkül a közeli lakott területekre is átterjedhetett volna.

2019. április 2-án, az éjszakai órákban az elsőrendű fiatalkorú vádlott egy családi gazdaság tulajdonát képező, a korábbi baranyai település külterületén található másik energianád ültetvényen, szintén a száraz aljnövényzet meggyújtásával, az ültetvény növényeit felgyújtotta, ezzel csaknem 1,5 millió forint kárt okozott. A tűz ekkor is átterjedhetett volna lakott településekre emberi beavatkozás nélkül.

A vádlottak és védőik a bíróság ítéletét tudomásul vették, az ügyész, valamennyi vádlott tekintetében, az esetleges fellebbezés bejelentésére három nap határidőt tartott fenn, így a határozat nem végleges.

 


Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő    

+36 30 990 4247

barkaszia@birosag.hu