Elsőfokú ítélet hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt

A Pécsi Törvényszék a 2022. június 21. napján megtartott nyilvános tárgyaláson kihirdetett ítéletével az elsőrendű vádlottat 49 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – és 49 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – miatt 3 év 6 hónap börtönre, 300.000 forint pénzbüntetésre és 4 év közügyek gyakorlásától eltiltásra;

a másodrendű vádlottat, mint bűnszervezetben elkövetőt, 49 rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet –, 5 rendbeli társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette és 54 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – miatt 4 év fegyházra, 600.000 forint pénzbüntetésre és 4 év közügyek gyakorlásától eltiltásra;

a harmadrendű vádlottat, mint bűnszervezetben elkövetőt, 54 rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – és 54 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – miatt 4 év fegyházra és 4 év közügyek gyakorlásától eltiltásra;

az ötödrendű vádlottat, mint bűnszervezetben elkövetőt, 49 rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet –, 5 rendbeli társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette és 54 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – miatt 4 év 6 hónap fegyházra, 600.000 forint pénzbüntetésre és 5 év közügyek gyakorlásától eltiltásra;

a hatodrendű vádlottat, mint bűnszervezetben elkövetőt, 49 rendbeli hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – és 49 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – miatt 4 év fegyházra, 600.000 forint pénzbüntetésre és 4 év közügyek gyakorlásától eltiltásra;

a hetedrendű vádlottat, mint bűnszervezetben elkövetőt, 49 rendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet –, 49 rendbeli bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – miatt 3 év 6 hónap fegyházra, 2.000.000 forint pénzbüntetésre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra;

a nyolcadrendű vádlottat 5 rendbeli közvetett tettesként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és 5 rendbeli közvetett tettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt 3 év börtönre, 300.000 forint pénzbüntetésre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte.

Megállapította, hogy a másod-, harmad-, ötöd-, hatod- és hetedrendű vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatók.

Az elsőrendű vádlottal szemben 880.000 forintra, a másod-, harmad és ötödrendű vádlottakkal szemben fejenként 11.765.906 forintra, a hatodrendű vádlottal szemben 1.174.079 forintra, a hetedrendű vádlottal szemben 1.258.636 forintra, a nyolcadrendű vádlottal szemben pedig 300.000 forintra vagyonelkobzást rendel el. A bűnszervezetben részvétel miatt a megszerzett vagyoni előnyön túl vagyonelkobzást rendelt el a vádlottaktól lefoglalt forintra és külföldi fizetőeszközre, illetve gépjárművekre is.

A negyedrendű vádlott vonatkozásában az eljárást elkülönítette.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlottak közül a másod-, harmad- és ötödrendű vádlottak 2015-ben elhatározták, hogy külföldi állampolgárok részére valótlan tartalmú magyar útlevelek kiállításával tesznek szert jövedelemre.

Ebben az időszakban az országban több bűnözői csoport foglalkozott azzal, hogy Európai Unión kívüli állampolgárok részére, magyar állampolgárok személyi adataival útleveleket készítettek úgy, hogy kormányhivatalnokokat megvesztegetve állíttatták ki a magyar okmányokat.

A kettős, ukrán-magyar állampolgárságú másod- és harmadrendű vádlottak feladata volt, hogy a honosított magyar állampolgárok hatósági igazolványait megszerezzék, ezt követően ismeretlen személyek útján kerültek kapcsolatba olyan külföldi személyekkel, akik magyar útiokmányokat kívántak szerezni, és ezek elkészítéséért jelentős összegeket is hajlandóak voltak fizetni.

Az ötödrendű vádlott feladata olyan kormánytisztviselők felkutatása volt, akik hajlandóak voltak közreműködni a valótlan tartalmú útlevelek kiállításában.

A vádlottak kapcsolataik, többek között a hatod- és hetedrendű vádlottak révén az elsőrendű vádlottal, aki egy pécsi kormányablak ügyintézője volt, és a nyolcadrendű vádlottal, aki egy dunaharaszti kormányablak ügyintézőnője voltak, vállalták, hogy külföldi állampolgárok részére, más személyek adataival igényelt magyar útiokmányok kiállításához segítséget nyújtanak.

A bűnszervezet célja az volt, hogy az útlevéligénylést heti egy-két alkalommal, alkalmanként 4-5 ember vonatkozásában egészen 2016 őszéig folytatják, és ezzel útlevelenként legalább 6.000 euró bevételre tettek szerint. A kért összegből kifizették az ügyintézőket, majd a fennmaradó részt a bűnszervezet tagjai felosztották egymás között.

Így a 2016. január 21. és 2016. március 22. közötti időszakban csaknem 50 személy részére állítottak ki hamis adatokkal útiokmányokat.

Az ügyész a jogorvoslati nyilatkozata esetleges benyújtására három munkanap határidőt tartott fenn, a vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be az ítélet ellen, így a bíróság határozata nem jogerős.

Dr. Dezső Lili
sajtótitkár
+36-30-541-6666
DezsoL@pecs.birosag.hu