Elsőfokú ítélet folytatólagosan elkövetett közúti veszélyeztetés bűntette miatt

A Pécsi Járásbíróság a napokban megtartott nyilvános tárgyaláson kihirdetett ítéletével B. G. vádlottat folytatólagosan elkövetett közúti veszélyeztetés bűntette miatt – mint visszaesőt – egy év hét hónap börtönre, kettő év közügyektől eltiltásra, és a közúti járművezetéstől végleges hatályú eltiltásra ítélte. A 2020. április 20. napjától 2020. május 21. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámította. Rendelkezett arról, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban háromnegyed rész letöltését követő naptól bocsátható feltételes szabadságra.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlott férfi – aki érvényes gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkezik és többször volt már büntetve – 2020. április 17. napján 13 óra 43 perckor Kaposvár belterületén közlekedett személygépkocsival, amelynek jobb oldali első ülésén egy utast szállított. A vádlott egy útkereszteződésében szabálytalanul, az egyenes továbbhaladást biztosító forgalmi sávból kanyarodott balra.

A közelben tartózkodó rendőrjárőr e szabálysértést észlelve, megkülönböztető fény- és hangjelzését együttesen bekapcsolva intézkedés alá kívánta vonni a vádlottat, aki azonban észlelve az őt követő szolgálati gépjárművet, annak hangosbemondóján keresztül elhangzott többszöri, megállásra utasító felszólítás ellenére sem állt meg, hanem a személygépkocsija sebességét fokozva menekülni kezdett.

Menekülés közben a személygépkocsival szabálytalanul, a kiemelt útpadkán keresztül az út melletti kerékpárútra felhaladt úgy, hogy közvetlenül az ott ekkor vele szemben közlekedő két kerékpáros mögött, tőlük mindössze kb. 1-2 méter távolságban tért rá a kerékpárútra, közvetlenül veszélyeztetve ezzel a kerékpárosok testi épségét. A vádlott a személygépkocsival ezután részben a kerékpárúton, részben pedig a kerékpárút és a járda közötti füves területen 50-60 km/óra körüli sebességgel közlekedett az eredeti menetiránya szerint tovább, így kerülve ki az útkereszteződés előtt a fényjelző készülék piros jelzése miatt álló járműveket.

Az úttest és a kerékpárút közötti füves területen, de a kerékpárúthoz közelebb éppen megállt a kerékpárjával egy sértett, és beszélgetett egy, az úttesten a járműsorban álló személygépkocsiban ülő személlyel. A vádlott a személygépkocsival e kerékpáros mellett a kerékpárúton úgy haladt el, hogy járműve és az álló sértett között ennek során mindössze kb. 0,5 méter távolság volt, ezzel a kerékpáros sértett testi épségét közvetlenül veszélyeztette. Az esemény során személyi sérülés nem történt, a járművek nem érintkeztek.

A vádlott ezt követően a személygépkocsival a kerékpárútról – amelyen közel 60 méter távolságot tett meg szabálytalanul – ismét a kiemelt útpadkán keresztül az úttestre visszatért, majd 90-100 km/óra körüli sebességgel továbbközlekedett, a megkülönböztető jelzéseit együttesen üzemeltető szolgálati gépkocsival a rendőrjárőr őt ekkor kb. 100-120 méter távolságban követte.

A vádlott a személygépkocsival – mivel a haladási iránya szerint egy jármű közlekedett egy körforgalom bejáratánál – a körforgalom előtt levő terelősziget előtt felfestett záróvonalon áthaladva a terelőszigetet szabálytalanul, a menetiránya szerint balról megkerülve a menetiránnyal szemben haladt be a körforgalomba úgy, hogy ennek során a vádlottnak balról, a körforgalomba 30 km/óra körüli sebességgel behaladni kezdő 7. számú sértett az ütközés elkerülése érdekében a járművét intenzíven, állóra fékezni kényszerült. A járművek egymással nem ütköztek, a vádlott közvetlenül a 7. számú sértett járműve előtt, a menetiránnyal szemben haladt át a körforgalmon, e magatartásával a sértett testi épségét közvetlenül veszélyeztette.

A vádlott a személygépkocsival a körforgalomból szabálytalanul, a menetirányával ellentétes haladási irányú forgalmi sávba haladt ki, annak ellenére, hogy ekkor ott vele szemben közlekedett a járművével a 6. számú sértett. E sértett a körforgalomban menetiránnyal szemben haladó vádlotti személygépkocsi észlelésekor a járművét 20 km/óra körüli sebességre fékezte, majd amikor a vádlott a körforgalomból vele szemben kihaladni kezdett, a járművét az összeütközés elkerülése érdekében az úttest menetiránya szerinti jobb oldali széléhez kormányozta és állóra fékezte. A személygépkocsijával ekkor a körforgalom irányába közlekedő 5. számú sértett észlelve a saját forgalmi sávjában vele szemben közlekedő vádlotti személygépkocsit, a járművével jobbra húzódott és azt hirtelen állóra fékezte a baleset elkerülése érdekében. A vádlott a haladási iránya szerinti jobb oldali forgalmi sávba visszatérve közlekedett tovább, őt a rendőrjárőr a szolgálati gépkocsival megkülönböztető jelzések alkalmazásával továbbra is követte.

A vádlott egy útkereszteződésben a fényjelző készülék piros jelzése miatt várakozó járműveket balról, a záróvonalon keresztül a menetiránya szerint ellentétes irányú forgalmi sávba áttérve kikerülte, majd e forgalmi sávból – a haladási iránya szerinti továbbhaladást tiltó jelzés ellenére – jobbra kanyarodva a külső forgalmi sávba behaladt. Ekkor ebben a forgalmi sávban közlekedett a védett úton neki balról személygépkocsival a 4. számú sértett, aki az elé váratlanul behaladó vádlotti járművel való összeütközés elkerülése érdekében a járművével hirtelen balra, a belső forgalmi sávba áttérésre és fékezésre kényszerült. A járművek nem ütköztek, a 4. számú sértett testi épsége közvetlen veszélyben volt.

A vádlott ezt követően az úton szabályosan közlekedő járműveket jobbról, illetve balról előzgetve Dombóvár irányába közlekedett tovább 75 km/óra körüli sebességgel, a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésével nem törődve. Az őt üldöző rendőrjárőr egy útkereszteződésben forgalmi okból megállni kényszerült, és a vádlotti járműnek ezen az útszakaszon 13 óra 50 perc körüli időben nyomát veszítette.

A vádlott egy utcában megállt, ahol 13 óra 54 perc körüli időben ő és utasa a járművet bezáratlanul hátrahagyva elfutottak. A rendőrség a járművet ugyanezen napon 15 óra körüli időben találta meg. A vádlottat szintén ugyanezen a napon 17 óra 20 perckor vonták intézkedés alá Kaposváron, majd előállították.

A vádlott védője felmentés, a vádlott elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés végett jelentett be fellebbezést az ítélet ellen, míg az ügyész három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozata megtételére, így az ítélet nem jogerős.

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu