Évértékelés a pécsi bíróságokon

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény rendelkezése szerint az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökei évente egyszer tájékoztatják az OBH elnökét, a bírákat és az igazságügyi alkalmazottakat a bíróság működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről. A járványhelyzet folytán 2019. év után először idén kerülhetett erre sor jelenléti formában a Pécsi Ítélőtáblán és a Pécsi Törvényszéken 2022. május 5-én megtartott összbírói értekezleteken. Ezen a napon sajtótájékoztató keretében a sajtó munkatársai részére is tájékoztatást adott az OBH, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke.

Mind a Pécsi Ítélőtábla, mind a Pécsi Törvényszék vezetésében változások történtek az elmúlt 2 évben. Dr. Túri Tamás lett a Pécsi Ítélőtábla elnöke, dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva az ítélőtábla elnökhelyettese, míg dr. Sipos Balázs a Pécsi Törvényszék elnöke. 2020. április 1. napjától az addig járásbírósági szintű Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megszűnt, a szervezeti átalakulása folytán létrejött a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma, míg a munkaügyi ügyszak betagozódott a Pécsi Törvényszék Polgári-Gazdasági Kollégiumába, a Pécsi Ítélőtáblán pedig felállításra került az ítélőtábla munkaügyi kollégiuma, amely másodfokon bírálja el a törvényszékek által első fokon meghozott határozatok ellen bejelentett fellebbezéseket.

A pandémia okozta nehézségek ellenére mindkét bíróság időszerű és magas színvonalú ítélkezést folytatott az elmúlt évben, amelyet alátámasztanak a felsőbb bíróságra felülbírálatra felterjesztett ügyekben született határozatok, illetve az elsőfokon jogerőre emelkedett ítéletek magas arányszámai.

Mint sok más területen, a pandémia a bíróságokon is felgyorsította a digitális fejlődést, a távmeghallgatás útján lefolytatott tárgyalások száma megsokszorozódott és mára már teljesen elfogadott és gyakran alkalmazott formájává vált az eljárásnak, hisz mind a költséghatékonyság, mind az eljárások időszerű lefolytatásának szempontjából pozitív hatása van az eljárás eme módjának.