A Pécsi Törvényszék elnökének közleménye

Mint az ismert, Áder János köztársasági elnök a Pécsi Járásbíróságon a személyi szabadság megsértésének bűntette miatt indított büntetőügyben Jancsula Dezső terheltet eljárási kegyelemben részesítette.

Az egyéni kegyelmezési jog gyakorlása az Alaptörvény felhatalmazása alapján a vonatkozó jogszabályok szerint a köztársasági elnök kizárólagos hatáskörébe, kompetenciájába tartozik.

A közvélemény hiteles, objektív és pártatlan tájékoztatása érdekében hangsúlyozni szükséges azonban, hogy az egyéni kegyelmezési jog körébe tartozó eljárási kegyelem - mint büntethetőséget megszüntető ok - a büntetőügy érdemi, a bűnösség avagy ártatlanság kérdésében való állásfoglalást nem jelent, az igazságszolgáltatás lényegéből eredően a büntetőbíróság a nyilvános tárgyaláson lefolytatott bizonyítás eredményeként, a bizonyítékok gondos, alapos mérlegelésével keresi az igazságot és hozza meg ennek megfelelő döntését.

Az eljárási kegyelem gyakorlása folytán – mivel ez a büntetőeljárás kötelező, mérlegelést nem tűrő megszüntetésének kötelezettségével jár - a valósághű tényállás megállapítására, így a bűnösség kérdésében való állásfoglalásra nem kerülhet sor, mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Pécsi Járásbíróság korábbi eljárása a büntetőeljárási törvény, vagy egyéb jogszabály megsértésével zajlott volna ezidáig, hiszen az ügyészség benyújtott vádirata alapján, a törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával hozta meg a bíróság tárgyaláson kívül, büntetővégzéssel marasztaló döntését, amelyet a rendelkezésre álló bizonyítékok, különösen a cselekményt rögzítő videófelvétel alapozott meg.

Pécs, 2022. március 30.

                                                                                                          Dr. Sipos Balázs

                                                                                                  a Pécsi Törvényszék elnöke