Sajtóközlemény a közigazgatási eljárásokban bekövetkezett változásokról

2022. március 1-jével a fellebbezési fórum megváltozik, a törvényszéki közigazgatási perekhez és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokhoz kapcsolódó fellebbezések elbírálására a Fővárosi Ítélőtábla kap hatáskört az egész országra kiterjedő illetékességgel.

A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el, ami változatlan.

A 2022. február 28. napjáig benyújtott fellebbezést még a Kúria, ha 2022. március 1. napján vagy azt követően nyújtják be, akkor a Fővárosi Ítélőtábla bírálja el.

A hatásköri változás a folyamatos ügyvitelben szünetelést nem eredményez, a törvényszékek – a törvényi előfeltételek teljesülése esetén – a fellebbezést a megfelelő fellebbviteli fórumhoz terjesztik fel elbírálásra.

A közigazgatási perekkel és egyéb közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban a

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/2022-marcius-1-tol-valtozik-kozigazgatasi-perekhez-es-egyeb és a

https://birosag.hu/kozigazgatasi-eljaras

internetes oldalakon olvashatnak részletesebb információkat.

Pécs, 2022. március 4.