Jogerős ítélet két rendbeli bűnszövetségben elkövetett csalás bűntette miatt

A Mohácsi Járásbíróság a 2022. március 1-jén megtartott nyilvános előkészítő ülésen K. A. elsőrendű és B. A. A. másodrendű vádlottakat két rendbeli bűnszövetségben, társtettesként, a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt – halmazati büntetésül – kettő-kettő év börtönre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását mindkét vádlott vonatkozásában öt-öt évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság mindkét vádlottal szemben 50.000-50.000 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el, továbbá kötelezte a vádlottakat a közel 800.000 forint összegű bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlottak 2020. július 14. napját megelőzően, pontosan meg nem határozható helyen és időben, a nyomozás során ismeretlenül maradt társaikkal megállapodtak abban, hogy idős korú személyek sérelmére úgynevezett „unokázós csalást” fognak elkövetni.

A vádlottak a megállapodás alapján az alábbi bűncselekményeket követték el:

2020. július 14. napján 9 óra 30 perc körüli időben a vádlottak eddig ismeretlenül maradt férfi társa telefonon keresztül felvette a kapcsolatot a mohácsi otthonában tartózkodó, 1933-ban született sértett asszonnyal, akinek a fiaként mutatkozott be. A telefonbeszélgetés során az elkövető valótlanul azt állította, hogy közúti balesetet szenvedett, melynek ő volt az okozója. Azt is közölte a sértettel, hogy a baleset elszenvedői roma származásúak, akiknek a kocsija összetört, így neki, mint a sértett fiának szüksége van 5.000.000 forintra. A sértett közölte az elkövetővel, hogy csak 3.000.000 forintja van, mire a telefonáló azt mondta, hogy ez az összeg is elegendő lesz, mivel a vele lévő munkatársa ki tudja neki pótolni a hiányzó részt.

A sértett ezt követően a sértett fiaként bemutatkozó személy utasítása szerint cselekedett és a 3.000.000 forintot borítékba helyezte azzal, hogy a telefonáló állítása szerint egy munkatársa fog a pénzért érkezni hamarosan, akinek azt az ablakon keresztül adja ki. A sértett a telefonáló elkövetővel mindvégig telefonos kapcsolatban maradt annak utasítása szerint.

Kb. 15-20 perccel a telefonhívás kezdete után a vádlottak – ismeretlen társuk iránymutatása szerint – megjelentek a sértett mohácsi lakóhelyének közvetlen közelében a másodrendű vádlott által vezetett gépkocsival. Az elsőrendű vádlott a sértett lakóhelyére ment, ahol az idős korú sértett az otthonának egyik ablakán keresztül átadott neki 3.000.000 forintot abban a tudatban, hogy azt a fia kérte az általa okozott baleset miatti jóvátétel céljából. A készpénz átvételét követően a vádlottak a helyszínről távoztak.

A vádlottak ismeretlen társaiktól a cselekmény elkövetéséért 50.000-50.000 forintot kaptak „fizetségként”.

A csalással okozott kár 3.000.000 forint, mely nem térült meg.

2020. július 17. napján a délelőtti órákban egy – a nyomozás során ismeretlenül maradt – nő telefonon keresztül felvette a kapcsolatot a mohácsi otthonában tartózkodó, 1937-ben született sértett asszonnyal, majd a sértettel a telefonhívást – a nyomozás során szintén ismeretlenül maradt – férfi elkövető folytatta, aki valótlanul azt állította az idős korú sértettnek, hogy a fia közúti balesetet szenvedett, illetve okozott. Azt is közölte a sértettel, hogy a baleset elszenvedői roma származásúak, akikkel a sértett fia megegyezett abban, hogy 1.300.000 forintot kártérítés címén átad nekik, ezzel a sértett fia mentesül a további esetleges hatósági eljárások alól. A telefonbeszélgetést egy másik, a nyomozás során szintén ismeretlenül maradt férfi elkövető folytatta, aki a sértett előtt annak fiának adta ki magát, és megkérdezte a sértettől, hogy anyagilag ki tudja-e segíteni ebben a helyzetben, melyre a sértett igennel válaszolt

Kb. 30 perccel a telefonhívás kezdete után a vádlottak – ismeretlen társuk iránymutatása szerint – megjelentek a sértett mohácsi lakóhelyének közvetlen közelében a másodrendű vádlott által vezetett gépkocsival. Az elsőrendű vádlott a sértett lakóhelyéhez ment, majd a sértett az otthona előtti területen átadott neki 1.300.000 forintot abban a tudatban, hogy azt a fia kérte az általa okozott baleset miatti jóvátétel céljából. A készpénz átvételét követően a vádlottak a helyszínről távoztak.

A csalással okozott kár 1.300.000 forint, mely lefoglalással és a sértettnek történő kiadással megtérült, figyelemmel arra, hogy a nyomozó hatóság a bűncselekményt követően rövid időn belül elfogta a vádlottakat.

A sértett asszonyok idős korukból adódóan nem voltak képesek felismerni, hogy őket valótlan állításokkal az elkövetők tévedésbe ejtették jogtalan haszonszerzés céljából.

Az ítélet jogerős.

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu