Ítélet emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt

A Pécsi Törvényszék 2022. február 2. napján kihirdetett ítéletével a vádlott férfit bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, kétrendbeli közokirat-hamisítás bűntettében és rendvédelmi szerv tagjának sérelmére, a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben elkövetett becsületsértés vétségében. Ezért őt életfogytig tartó szabadságvesztére és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte.

A szabadságvesztés büntetést fegyházban kell végrehajtani, melyből a vádlott 25 év eltelte után bocsátható feltételes szabadságra. A szabadságvesztés büntetésbe a bíróság beszámítani rendelte az előzetes fogvatartásban töltött időt, rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről és kötelezte a vádlottat azeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott a középiskolai tanulmányait követően több felsőoktatási intézményben orvosi és más tanulmányokat kezdett, azonban elvégeznie egyiket sem sikerült, ezért ilyen irányú szakképesítést nem szerzett. Egyedül az okleveles német szaklektori, szakfordítói, tolmács és szaktolmács képesítést szerezte meg. Munkahelyet nem, vagy csak nagyon nehézkesen talált, munkaviszonya, tartósan saját jövedelme nem volt.

1./ A vádlott ismeretlen időpontban és körülmények között megszerzett egy „Doktori Oklevél” megnevezésű, sorszámmal ellátott hamis okmányt, melynek valótlan tartalma szerint egy budapesti orvosi egyetem hallgatójaként szerzett orvosi végzettséget, őt PhD doktornak nyilvánították és feljogosították doktori cím viselésére. Az érintett egyetem rektorának nevével bélyegzőt is készíttetett a hitelesség kedvéért és ezen okelvélnek a Baranya Megyei Kormányhivatal számára benyújtását követően személyi okmányokat készíttetett, melyben a neve „Dr.” előjelzővel szerepelt, a hamis adatai pedig a közhiteles nyilvántartásba is bekerültek.

2./ A vádlottnak a szüleivel való viszonya annyira megromlott, hogy családi nevét is megváltoztatta. Ennek ellenére a vádlottat nagyobb részt a szülei segítették anyagilag, részére vásároltak egy lakást is, ahol a vádlott lakott. Szüleivel való kapcsolatát a vádlott szülői elnyomásként, életviteléhez, egészségi állapotához való viszonyukat pedig szülői közönyként élte meg. Édesapja halálát követően anyagilag lényegében az édesanyjától függött. Amikor a vádlott a szülei által neki vásárol lakást eladta, és annak árát felélte, az édesanyjához költözött egy családi házba.

A vádlottnak ebben az időszakban sem volt munkahelye, teljes egészében édesanyja tartotta el. Emiatt kettőjük között feszültség alakult ki, amely több alkalommal veszekedésig fajult, melyet a szomszédos házban lakók is hallottak.

A vádlott a magánéleti és szakmai sikertelensége miatt is a szüleit, elsősorban édesanyját hibáztatta. Mindezek ellenére édesanyja továbbra is segítette, hiszen azon túl, hogy eltartotta barátnőitől kért kölcsönt azzal, hogy a vádlott Németországba utazik állásinterjúra.

2019. augusztus 11-én délelőtt a vádlott és a sértett is otthon tartózkodtak, amikor – meg nem állapítható közvetlen előzményeket követően – közöttük veszekedés alakult ki, melynek során a vádlott durva kifejezéseket használva kiabált a sértettel. Délelőtt 11:00 és 12:00 óra között a veszekedés odáig fajult, hogy a vádlott a házból különböző kötöző anyagokat, széles ragasztószalagot vett magához, majd a ház nyugati oldalán található, az édesanyja által használt lakrészben rátámadt a sértettre, többszörösen körbe tekerve - kötöző madzaggal, elektromos zsinórokkal - megkötözte a végtagjait, miközben a sértett sírva, fájdalmában kiabált, de ez a vádlottat nem érdekelte. Ezt a kiabálást a szomszédok is hallották.

A vádlott a sértett száját ragasztószalaggal beragasztotta, a fejét körbe tekerve. A sértett lenge nyári öltözékben volt, idős korú, kis testsúlyú, a vádlottal szemben érdemi védekezést kifejteni nem tudott.

Miközben a vádlott a másik szobába ment át, a sértett szájáról valahogy a nyakára csúszott a ragasztószalag, így ismét tudott beszélni, sírva kiabált a vádlottnak, hogy fájdalmai vannak. A vádlott ezt hallva a konyhából magához vett egy fekete színű serpenyőt, visszament a sértetthez és egy alkalommal a fejét megütötte, majd megismételte még három serpenyővel, valamint egy húsklopfolóval. A sértett a fején ezek miatt keletkezett sérülésektől nagyon vérzett. A serpenyők deformálódtak, két serpenyő és a húsklopfoló nyele el is tört. Ezt követően a vádlott a sértettre egy paplant terített, majd a szoba szőnyegét is a paplanra terítette. A vádlott a konyhából összesen öt darab – 17,5-től 13 cm pengehosszúságig terjedő - kést vett magához, valamint egy meghajlított, 47 cm-es vaskampót és azokat a paplanon keresztül a sértett felső teste tájékán átszúrta. A szúrások a sértett törzse előtt összekötött állapotban lévő bal kézfejét és jobb alkarját érték. Mindezek után a vádlott a sértett fej részéhez egy felfordított dohányzó asztalt tett, a test többi részére további egy dohányzóasztalt, három darab széket és egy darab mikrohullámú sütőt helyezett. majd kiment a szobából és az ajtót becsukva a konyhából a hűtőszekrényt az ajtó elé húzta, ezzel eltorlaszolva azt. A hűtőszekrényre további kisasztalt és egy tükröt helyezett.

A sértett -a vádlott bántalmazásától elszenvedett, jelentős fájdalommal és szenvedéssel járó sérülések hozzájárulásával – 2019. augusztus 11-ről 12-re virradóra, az éjszakai órákban, a testére helyezett tárgyak miatt kialakult mellkasi összenyomás során, fulladás miatt életét vesztette.

A vádlott az éjszakát a házban töltötte, azonban másnap egy pécsi panzióban álnéven foglalt szobát, ahol a rendőrség – elfogatóparancs kibocsátását követően – megtalálta és őrizetbe vette.

2019. június 7. napján a déli órákban a Pécsi Rendőrkapitányság hivatali épületében megjelent a vádlott azzal, hogy feljelentést kíván tenni. Eközben a feljelentést felvenni szándékozó rendőr százados sértettel szemben folyamatosan becsmérlő kifejezéseket használt, ezzel a többszöri felszólítások ellenére sem hagyott fel, ezért a sértett kollégái a vádlottat az emeleti folyosóról lekísérték. A vádlott a feljelentés megtétele nélkül elhagyta az épületet.

A szakértői vélemények szerint a vádlott a beszámítási képességét befolyásoló elmebetegségben nem szenved, azonban fennálló személyiségzavara a bűncselekmények elkövetéséhez hozzájárult.

Az ügyész a jogorvoslat bejelentésére három napi határidőt tartott fenn, a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be az emberölés vonatkozásában felmentés, egyebekben enyhítés érdekében.


Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő   

+36 30 990 4247

barkaszia@birosag.hu