A Pécsi Ítélőtábla és a Pécsi Törvényszék sajtóközleménye

Ezúton tájékoztatjuk a bíróságok ügyfeleit, illetve a sajtó képviselőit arról, hogy 2021. november 2. napjától a Pécsi Ítélőtábla és a Pécsi Törvényszék, valamint az illetékességi területén található járásbíróságok épületeibe való belépés és benntartózkodás szabályai – a koronavírus-járvány ismételt súlyosbodása okán– megváltoztak.

A bíróságok elnöki és kezelőirodáiban a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt

  • a személyes ügyfélfogadás korlátozott,
  • a bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személyek, ideértve a sajtó képviselőit is, valamint az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személyek a bíróság épületébe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphetnek be. Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés időpontját megelőző 24 óránál korábbi időpontban terjeszthető elő a bíróság ügyszak szerinti kezelőirodáiban (sajtó képviselői esetén a sajtótitkárnál) telefonon, vagy elektronikus úton.
  • A regisztrációs kérelemben meg kell jelölni: nevét és elérhetőségét, az iratbetekintéssel érintett ügy számát vagy azt az eljárási cselekményt, amelyen részt kíván venni.
  • Lehetőség van tájékoztatást kérni telefonon, illetve elektronikus rendszeren keresztül;
  • iratok benyújtása kizárólag postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel történhet.

A bírósági épületekbe ügyfélnek belépni csak indokolt esetben, eljárási cselekményen – idézés vagy értesítés alapján – való részvétel, illetve az előzetes regisztrációs kérelem elfogadását követően a megadott időpontban lehet. Az eljárási cselekmény, illetve az iratbetekintést követően az épületet azonnal el kell hagyni.

Nem léphet be olyan személy, aki hatósági karantén alatt áll vagy ilyen személlyel közös háztartásban él.

A bírósági épületekbe történő belépéskor és az ott tartózkodás ideje alatt mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.


Pécsi Törvényszék

/Sajtó Csoport/