Letartóztatás személyi szabadság megsértésének bűntette miatt

A Pécsi Járásbíróság 2021. június 24-én elrendelte két siklósi férfi és egy siklósi nő letartóztatását egy hónapra aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint egy nyugdíjas korú nő 2020. július 12-én kelt, a Siklósi Rendőrkapitánysághoz 2021. június 16-án eljutatott levélben a nyomozó hatóság segítségét kérte abban, hogy haza tudjon költözni nevelt lányához. A levélben írtak szerint a nyugdíjas asszony a levél keltezéséhez képest 661 napja idegen helyen, idegen személyek között élt, akik a telefonját elvették, mindössze hetente egy alkalommal, ellenőrzés mellett engedélyezték a számára a nevelt lányával való kapcsolattartást 1-5 perc időtartamban, továbbá a nyugdíját 2019. novemberéig teljes egészében át kellett adnia az idegen személyeknek a lakhatásért cserébe, ezen felül a korábbi ingatlana vételárát is átadta ajándékozási szerződéssel. Beszámolt a sértett a sérelmére elkövetett bántalmazásról, továbbá arról is, hogy a fent írt személyek a nyugdíja terhére áruvásárlási hitelt keretei között különböző műszaki cikkeket vásároltak.

A bejelentés nyomán elvégzett nyomozás szerint a sértett nő azért utazott Pécsre 2018. nyár végén, mert egy ismerőse társat ajánlott neki. Amikor a sértett megjelent a vasútállomáson, az egyik gyanúsított férfi fogadta, aki álnéven mutatkozott be előtte, majd elvitte egy siklósi házba, ahol ezt követően a nő és a másik gyanúsított férfi közreműködésével, a sértett szabadságának szigorú korlátozásával tartották fogva. A sértett az ingatlant nem hagyhatta el, telefonját le kellett adnia, amikor pedig ezt szóvá tette, az álnéven bemutatkozott gyanúsított őt megütötte, emiatt nem mert tovább ellenállást tanúsítani. Amikor a sértett megkísérelte elhagyni az ingatlant, a gyanúsítottak utána mentek és visszavitték. A gyanúsítottak arra is kényszerítették a sértettet, hogy a tulajdonában lévő ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződést írja alá, majd a befolyt vételárat a gyanúsítottak egymás között elosztották, abból a sértett nem részesült, és a sértett nyugdíját is felélték.

A gyanúsítottak nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.

Alaposan feltehető, hogy a gyanúsítottak – szabadlábon hagyásuk esetén – figyelemmel a bűncselekmény jelentős tárgyi súlyára, megszöknének, elrejtőznének, az eljárásban résztvevő egyéb személyeket, különösen a sértettet jogellenesen befolyásolnák, megfélemlítenék, illetve bizonyítási eszközöket rejthetnének el vagy semmisíthetnének meg, valamint újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményeket követnének el, tekintettel arra, hogy mindhárman korábban hasonló jellegű cselekményért voltak büntetve.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik enyhébb kényszerintézkedés érdekében jelentettek be fellebbezést, így a határozat nem végleges.


Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36/30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu