Elsőfokú ítélet 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt

A Pécsi Törvényszék a 2021. június 14. napján nyilvános tárgyaláson kihirdetett ítéletével F. S. K. vádlottat 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt – halmazati büntetésül – 9 év börtönre, 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, megszüntette a vádlott szülői felügyeleti jogát mindhárom kiskorú gyermeke vonatkozásában, valamint eltiltotta a vádlottat bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. Mindezek mellett kötelezte a bíróság a vádlottat 741.000 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a letartóztatásban lévő vádlott nő férjével 2008-ban kötött házasságot és azóta egy baranyai kis faluban éltek együtt a nő első házasságából származó egy, és három közös gyermekükkel. A legidősebb lány a 18. életévének betöltését követő napon vőlegényéhez elköltözött, mert nevelőapjával nem volt jó a kapcsolata.

A vádlott férje gyakran fogyasztott alkoholt, ami miatt többször volt veszekedés a családban, melynek során a vádlottat bántalmazta is, közöttük a kapcsolat megromlott. Ennek ellenére a vádlott teherbe esett a férjétől, azonban várandósságát hízékonyságára hivatkozva a kezdetektől tagadta, lakókörnyezetében és a munkahelyén is.

A vádlott ötödik gyermekének születése 2019. december 9. napján 23 óra körül indult meg. Ekkor a vádlott az éjszakát nem a gyermekei mellett, hanem a ház egy távolabbi szobájában töltötte, ott vajúdott és 2019. december 10-én hajnali 5 óra körül élő, egészséges, ép, fejlett, életképes fiúgyermeket szült. Azért, hogy a kisfiú létezése ne derüljön ki, és hogy az újszülött ne tudjon felsírni, a vádlott az általa korábban odakészített műanyag szemeteszsákból galacsint formált, amelyet mélyen ledugott az újszülött torkán a garatba, ezzel elzárva a légutakat. A csecsemő testét ekkor becsomagolta egy takaróba, majd szemeteszsákba, a szüléshez használt véres törölközőket és a szülés során keletkezett egyéb nyomokat pedig egy másik szemeteszsákba rakta.

Reggel a vádlott férje munkába, két leány gyermeke iskolába ment, míg a harmadikat otthon tartotta, arra kérve őt, hogy segítsen neki takarítani. Ezt követően a vádlott a lányával takaríttatta ki a lakást. A véres törölközőket rejtő fekete szemeteszsákot a lányának kellett elpakolnia egy ruhás szekrénybe, és egyéb takarítási munkákat is kellett végeznie.

Másnap, 2019. december 11-én, amikor minden családtag távol volt a háztól, a vádlott az udvaron máglyát rakott és az újszülött testét igyekezett elégetni, azonban az nem égett el maradéktalanul, mert beesteledett és a vádlott a tüzet eloltotta. A csecsemő maradványit a vádlott újból becsomagolta egy jutazsákba, azt egy vödörbe, majd ezeket az udvaron egy szekrénybe rejtette, amit lomokkal eltorlaszolt. A nyomozó hatóság 2019. december 18. napján találta meg a holttestet.

A vádlott lánya, aki a takarításban segédkezett, akkor még nem tudta, hogy szülést követően kellett takarítania, illetőleg azt, hogy szülési nyomokat rejtő szemeteszsákot tett el a szekrénybe az anyja utasítására. Azonban a későbbiek során – életkorából adódóan – megértette a történteket, és a saját cselekményével kapcsolatban lelkiismereti válságot élt meg. A vádlott ezzel súlyosan veszélyeztette a gyermeke egészséges lelki, erkölcsi fejlődését.

A vádlott nő sem a cselekmény elkövetésekor, sem a terhesség alatt nem szenvedett az elmeműködés olyan kóros állapotában, mely képtelenné tette, vagy korlátozta volna cselekménye következményeinek felismerésében, vagy e felismerésnek megfelelő cselekvésben.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a szüléssel együtt járó speciális testi, lelki állapotot, amelyben a vádlott az ölési cselekményt elkövette, valamint a szűkebb és tágabb lakókörnyezetének a vádlottal szemben tanúsított, kifogásolható erkölcsi magatartását, a vádlott büntetlen előéletét és ténybeli beismerését.

A vádlott és védője tudomásul vették az ítéletet, az ügyész három munkanapot tartott fenn a fellebbezés esetleges bejelentésére, így az ítélet nem jogerős.

Dr. Dezső Lili
sajtótitkár
+36-30-541-6666
DezsoL@pecs.birosag.hu