Jogerős ítélet sikkasztás bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben 16 vádlottra

A Pécsi Járásbíróság a 2021. június 9-én megtartott nyilvános előkészítő ülésen a 19 vádlottból a II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII. rendű vádlottakat bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásnak vétségében mondta ki bűnösnek. Ezért – halmazati büntetésül – a II-X. rendű vádlottakat végrehajtásában próbaidőre felfüggesztette börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. A kiszabott szabadságvesztések egytől két évig terjedő tartamúak, a próbaidők tartama háromtól öt évig terjed, a pénzbüntetések pedig 500.000 és 2.000.000 forint közötti összegűek.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a sértett egy országos pénzintézet dél-dunántúli régiójának vidéki regionális szervezeti egysége, a Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területén működő igazgatóságok.

Az elsőrendű vádlott a vádbeli időszakban, 2010-2017. között régióvezetői munkakörben dolgozott a bank pécsi székhelyén. A másod-, harmad-, negyed- és ötödrendű vádlottak közvetlen irányítása alatt dolgozó munkatársai voltak, jóváhagyási és aláírási jogkörrel rendelkeztek.

A vádbeli időszakban az elsőrendű vádlott, a régióvezetői pozíciójával visszaélve, a magánéleti szükségleteinek fedezésére fokozatosan olyan munkahelyi légkört és ügyviteli gyakorlatot épített ki, ami jelentős részében a sértett pénzeszközeinek és humán erőforrásainak magáncélú felhasználásán alapult. Az elsőrendű vádlott rendszeresen intéztette beosztottjaival a saját és családtagjai magánjellegű bevásárlásait, postai küldeményeinek feladását és átvételét, vagy használta fel a sértett titkárságának reprezentációs keretét, továbbá színlelt utazási elszámolásokat készíttetett beosztottjaival, melyek összegeit az érintett beosztottaktól a pénztári kifizetést követően beszedte és eltulajdonította.

Az elsőrendű vádlott számos alkalommal vásárolt a vádbeli időszakban magánfelhasználású lakástextil termékeket, továbbá magáncéllal szálláshely, illetve vendéglátóipari szolgáltatásokat vett igénybe, amely vásárlásaival, szállodai, éttermi fogasztásaival kapcsolatban, közvetlenül beosztottjai útján megállapodott az érintett szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek képviselővel, hogy a magáncélú fogyasztásáról kibocsátott számlákat a szolgáltató a sértett, mint vevő nevére állítsa ki, és annak összegét majd a sértett átutalással fogja kifizetni. Az elsőrendű vádlott ezen cselekményeinek leplezéséhez a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak nyújtottak segítséget.

Az elsőrendű vádlott 2010. évtől kezdődően saját tulajdonú ingatlanait érintő felújítási munkákat végeztetett egy kft.-vel, erre tekintettel azt az utasítást adta az üzemviteli területen dolgozó másod- és ötödrendű vádlottaknak, hogy a sértettet érintő felújítási munkálatokra e kft.-vel kell szerződni, illetve összeghatártól függő pályáztatási kötelezettség esetén ezt a kft.-t kell pályázati nyertesnek nyilvánítani.

Az elsőrendű vádlott a rendelkezése alatt álló marketing, reprezentációs keret terhére további gazdasági társaságokkal kötött és köttetett színlelt szerződéseket, vagy bocsátott ki színlelt megrendelő lapokat az elsősorban hostess tevékenység, nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés, szórólapterjesztés, szállítási, költöztetési, irattározási munkálatok elvégzésére, amely valótlan tartalmú okiratokat a vádlottak elhelyezték a sértett irattári anyagában, azokat felhasználták, a számlákkal érintett pénzösszegeket az elsőrendű vádlott eltulajdonította és a saját céljaira fordította.

Az elsőrendű vádlott cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el, ezzel a vádbeli időszakban – a vádlott-társai segítségével – a sértettől csaknem 260.000.000 forintot tulajdonított el és fordított saját céljaira. Az ügyészség 19 vádlott ellen emelt vádat. Az első-, másod-, harmad-, negyed- és ötödrendű vádlottak a sértett volt alkalmazottai, míg a többi vádlott az érintett gazdasági társaságok képviselői, illetve vállalkozók.

Az ítélet a 16 vádlottra jogerős, három vádlottra pedig még folytatódik a büntetőeljárás.

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu