Jogerős ítélet kerítés bűntette miatt

A Pécsi Járásbíróság a 2021. május 18-án megtartott nyilvános előkészítő ülésen Sz. B. elsőrendű vádlottat kerítés bűntette és csalás vétsége miatt – halmazati büntetésül – 2 év 6 hónap börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra, míg V. S. másodrendű vádlottat kerítés bűntette miatt 2 év börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőrendű vádlottal szemben 3.000.000 forint, a másodrendű vádlottal szemben pedig 2.000.000 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Ezen kívül végleges hatállyal eltiltotta a vádlottakat minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzik, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állnak.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfiak ismerték egymást és tudtak egymás tevékenységéről is, azonban a cselekményeket rendszeres haszonszerzésre törekedve, külön követték el.

Az elsőrendű vádlott 2019 augusztusában költözött egy kis baranyai településre, ahol a másodrendű vádlotton keresztül megismerkedett kk. B. B.-vel, aki az elsőrendű vádlott barátnője lett. Az elsőrendű vádlott ebben az időszakban a másodrendű vádlottól megtudta, hogy korábban kk. B. B. prostitúcióból szerzett jövedelmet, továbbá a másodrendű vádlott és annak barátnője, kk. V. K. is ebből élnek.

Miután az elsőrendű vádlott együtt élt kk. B. B.-vel, elhatározták, hogy az elsőrendű vádlott fogja a lányt futtatni úgy, hogy közben egymással érzelmi kapcsolatban állnak, és az így szerzett jövedelemből fognak élni. Ennek érdekében az elsőrendű vádlott beszerezte a tevékenység végzéséhez szükséges telefonokat, a kiskorúról fényképeket készített, majd 2019. szeptember 1. napjától a fotókkal álnéven hirdette a lány által pénzért végzett szexuális szolgáltatásokat egy szexhirdetéseket tartalmazó weboldalon. A hirdetésben kk. B. B.-t 19-21 évesnek tüntette fel azért, hogy a szolgáltatást igénybe vevőket megtévessze a lány életkorával kapcsolatban. A szexuális szolgáltatás fajtáinak ellenértékét az elsőrendű vádlott határozta meg, és gyakran a szolgáltatást igénybe vevőkkel ő maga tárgyalt telefonon.

Az így hirdetett szolgáltatás alapján kk. B. B. a baranyai településen, heti három-négy szexuális kapcsolat létesítésével átlagosan heti 50.000 forintot szerzett, azonban ezt az elsőrendű vádlott kevésnek találta, ezért a nagyobb jövedelem reményében 2019 októberétől Pécsre költöztek.

Az elsőrendű vádlott 2019 októberétől egyszerre két néven is futtatta kk. B. B.-t, aki a szexuális szolgáltatást eleinte különböző szállodákban, kocsiban és házhoz rendelve is végezte, gyakran úgy, hogy az elsőrendű vádlott a szolgáltatás helyére kísérte és meg is várta. Az így megszerzett magasabb jövedelemmel az elsőrendű vádlott és a kiskorú lány egy pécsi panelházban béreltek lakást a másodrendű vádlottal és kk. V. K.-val közösen, a lakás bérleti díját a vádlottak a prostitúciós tevékenységből külön-külön megszerzett jövedelemükből, közösen fizették.

Pécsett már hetente mintegy 150.000 forint, majd a panelházba költözést követően 250.000-300.000 forint jövedelemre tett szert az elsőrendű vádlott a kiskorú lány által végzett szexuális szolgáltatásokkal. A megszerzett pénz jelentős részét az elsőrendű vádlott rendszeresen szerencsejátékban költötte el.

2019. november végén az elsőrendű vádlott és kiskorú élettársa egy pécsi hotelben vettek ki szobát határozatlan időre. Az elsőrendű vádlott a hotelbe költözéskor előre egy éjszakát fizetett ki 10.000 forint összegben. Ezt követően további 9 éjszakát töltöttek a hotelben, melynek során szexuális tevékenységgel kk. B. B. az elsőrendű vádlottnak mintegy 100.000-150.000 forintot keresett. Az így megszerzett jövedelem ellenére a 10. éjszaka utáni reggelen fizetés nélkül távoztak, mely cselekménnyel a hotelnek az elsőrendű vádlott 90.000 forint kárt okozott úgy, hogy a hotel személyzetét fizetési készségével kapcsolatosan előzőleg tévedésbe ejtette.

Egy idő után kk. B. B.-nak már visszajáró ügyfelei is voltak, így 500.000-600.000 forintot is megkeresett szexuális szolgáltatás nyújtásával.

2020. január 21. napján az elsőrendű vádlottat bűnügyi őrizetbe vették, így a fenti bűncselekményt 2019. szeptember 1. napjától 2020. január 21. napjáig követte el, melynek során kk. B. B. prostitúciójából mintegy 3.000.000 forint jövedelemre tett szert.

A másodrendű vádlott 2019. áprilisában költözött össze egy baranyai településen kk. V. K.-val. A másodrendű vádlott munkával, abból szerzett rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért rávette kk. V. K.-t arra, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen, és ezzel biztosítsa a másodrendű vádlott megélhetését is. 2019 júliusától a másodrendű vádlott a kiskorú lány szexuális szolgáltatását – a róla készített fényképfelvételekkel – álnéven regisztrálta egy szexpartnerkereső internetes oldalon. Kk. V. K. mellett gyakran a másodrendű vádlott egyeztetett a szexuális szolgáltatást igénybe vevőkkel telefonon, és ha a kiskorúnak máshol kellett szolgáltatást nyújtania, úgy az utaztatását, szállítását is a másodrendű vádlott szervezte meg. A kiskorú lány másfél hónap alatt 200.000-300.000 forintot keresett.

A nagyobb jövedelem reményében 2019. augusztus második felétől a másodrendű vádlott és kk. V. K. Pécsre, albérletbe költöztek. A másodrendű vádlott a lakás bérleti díját a lány által megkeresett jövedelemből finanszírozta. A másodrendű vádlott ekkor már két internetes oldalon is hirdette a kk. V. K. által végzett szexuális szolgáltatásokat különböző álneveken. A szexuális szolgáltatás szervezése során a másodrendű vádlott gyakran utasításokkal látta el a kiskorú lányt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű szolgáltatást nyújtson, az mennyi ideig tartson és kitől mennyit kérjen érte.

A másodrendű vádlott és kk. V. K. 2019. augusztus végétől 2020. január 21. napjáig Pécsett több helyen, különböző albérletekben tartózkodtak, melynek során a korábbihoz képest nagyobb ügyfélkört alakítottak ki, így a szexuális szolgáltatásból havi 400.000-500.000 forintot kerestek, összesen mintegy 2.000.000 forint jövedelemre tettek szert.

A másodrendű vádlott a fenti időszakban kapcsolatban állt az elsőrendű vádlottal, aki az általa elkövetett bűncselekményt a másodrendű vádlottól beszerzett ötletek és tapasztalatok alapján, a másodrendű vádlott cselekményének mintájára szervezte meg. Kk. B. B. és kk. V. K. is tudomással rendelkeztek egymás cselekményéről, egy alkalommal pedig az is előfordult, hogy közösen nyújtottak szolgáltatást.

Az ítélet jogerős.

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu