Jogerős ítélet költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt

A másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék a 2021. március 4. napján megtartott nyilvános fellebbezési tárgyaláson kihirdetett ítéletével a Pécsi Járásbíróság 2019. szeptember 30. napján kelt ítéletét – a fellebbezéssel érintett első-, harmad- és negyedrendű vádlottak vonatkozásában – enyhítette. A jogerős ítélet szerint K. J. elsőrendű vádlottat költségvetési csalás bűntettében, kétrendbeli sikkasztás bűntettében, folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntettében és kétrendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, M. Z. másodrendű, M. J. harmadrendű és Cs. J. negyedrendű vádlottakat bűnsegédekként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédekként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, a másodrendű vádlottat pedig további kétrendbeli, bűnsegédként elkövetett sikkasztás bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

Ezért az elsőrendű vádlottat 1 év 6 hónap, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre, a másodrendű vádlottat 1 év, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre, a harmadrendű vádlottat 300.000 forint pénzbüntetésre, a negyedrendű vádlottat pedig 150.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az elsőrendű vádlott férfi 2011. év óta egy dél-baranyai falu polgármestere. A község önkormányzata 2011. évben több pályázatot is benyújtott különböző minisztériumokhoz.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz 2011. évben beterjesztett pályázattal az önkormányzat 17 millió forint támogatást igényelt, a község alsótagozatos iskolájának újraindítása címén. A támogatási szerződés megkötését követően a polgármester megállapodott a másodrendű vádlott férfi által vezetett gazdasági társasággal a kivitelezési munkák elvégzésére. A megállapodás megkötésekor ezen gazdasági társaság nem létezett, azt utólag hozták létre valótlan tartalmú számlák kiállítása céljából. A másodrendű vádlott cége nevében közel 4 millió forint összegben állított ki számlát, emellett a polgármester egy másik kft.-től is beszerzett 3,6 millió forint kifizetéséről szóló számlát, melyek szerint a cégek részt vettek az iskola felújításában, ott munkát végeztek. A polgármester ezen számlákat a minisztériumhoz benyújtotta, ahonnan támogatásként 7,6 millió forintot kifizettek. Ezen számlák azonban valótlan tartalmúak voltak, ugyanis a munkákat már korábban más cégek elvégezték, ami után az önkormányzat korábban már igénybe vett állami támogatást.

A polgármester ezen felül a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával is kötött szerződést a „Kistérségi Startmunka” mintaprogramban való részvételről. Ezen pályázattal kapcsolatban a polgármester szintén benyújtott a másodrendű vádlott által kiállított valótlan tartalmú számlákat, melyek alapján jogosulatlanul vettek igénybe 7,8 millió forint támogatást.

A pályázatokon kívül a polgármester mintegy 5 millió forintot vett fel az önkormányzattól, ezzel kapcsolatban a másodrendű vádlott cége által kiállított valótlan tartalmú számlákat helyezte az önkormányzat könyvelésébe. Ezen számlák földmunkákról, építési tevékenységről szóltak, mely munkákat azonban a másodrendű vádlott cége nem végezte el.

A polgármester által elkövetett bűncselekményekben a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak bűnsegédekként vettek részt.

Az ítélet jogerős.

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu