Ítélet csoportos rablás és más bűncselekmények miatt

A Pécsi Járásbíróság 2020. december 1. napján kihirdetett ítéletével három fiatalkorú fiút bűnösnek mondott ki kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettében és rablás bűntettében, mint társtetteseket, ezért őket 2 év 2 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte és mindegyikőjüket 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A bíróság mindhárom vádlott szabadságvesztés büntetésébe beszámította az általuk előzetes fogvatartásban töltött időt. Az vádlottak a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra.

A tényállás szerint röviden: a vádlott hátrányos helyzetű fiatalok barátok. A másodrendű vádlott a vádbeli bűncselekményeket megelőzően pár nappal, míg a harmadrendű vádlott 2019. tavasza óta állt szorosabb baráti kapcsolatban társaival.

1./A vádlottak 2019. június 3-án, este 20.00 óra körüli időben, ittas állapotban Pécsett, egy padon alvó hajléktalanhoz férfihoz léptek, körül állták és kutatni kezdtek a sértett zsebeiben. Erre a sértett férfi felébredt, majd a másodrendű vádlott kivette a bal oldali nadrágzsebéből 20 forint készpénzét. Ezután az vádlottak a sértett telefonjának és órájának átadását is követelték, azzal fenyegetve őt, hogy baj lesz, ha követelésüknek nem tesz eleget.

Mivel a sértettet a vádlottak már korábban is megfenyegették, a sértett hagyta, hogy a  vádlottak a párnája alatt lévő 1 literes, bontott pille palackos borát, bontott cigarettás dobozát és az öngyújtóját elvegyék, ezzel 750 forint kárt okoztak a sértettnek. A vádlottak cselekményének az vetett véget, hogy a sértett egy hajléktalan társától kért segítséget, aki elküldte a fiatalkorúakat a sértettől. A vádlottak azonban ekkor megfenyegették a sértettet, hogy még visszajönnek.

A fiatalkorú vádlottak korábban, 2019. május 20 és 26. napja közötti időben, illetve 2018. őszén, ugyanazon a helyszínen és módszerrel, szintén az ott alvó sértett zsebeiben kutattak és a tőle 700 forint, illetve 4.850 forint készpénzt vettek el.

A fiatalkorú vádlottak cselekményeivel okozott kár részben térült meg, mert a nyomozó hatóság a vádlottak elfogását követően a náluk talált, bontott pille palackos bort lefoglalta.

2./A fiatalkorú vádlottak 2019. június 3-án, 22.00 óra körüli időben a korábbi helyszíntől 65 méter távolságra, utolértek egy gyalogosan haladó fiatal férfit, akitől őt körbe véve, szintén pénzt kértek arra hivatkozva, hogy a fiú 2019. januárja óta visszautasítja őket. A fiatal férfi közölte az vádlottakkal, hogy nincs pénze, erre az elsőrendű vádlott ököllel a sértett arca felé ütött, ami elől a sértettnek sikerült kitérni. Ezután az vádlottak a sértettet sértegetni kezdték, majd az elsőrendű vádlott bántalmazta, elgáncsolta, és a földre került sértett nyakában lévő lánc elszakadt. Ezután az vádlottak mindhárman bántalmazták a sértettet, egyúttal a hátán lévő, könyveket tartalmazó hátizsákját lerángatták róla. Az arcán vérző sérüléseket szenvedett sértettnek sikerült a helyszínről elfutnia, miközben segítségért kiabált. A vádlottak a sértett után futottak, és egy ivókútnál érték utol, ahol a sértett az arcát mosta, ekkor újra bántalmazták a fején és rugdosták. A sértett ekkor összekuporodott és segítségért kiabált, a vádlottak erre elszaladtak a helyszínről, út közben eldobták a sértett táskáját a benne lévő könyvekkel együtt.

A sértett egy közeli lakóház lakójától és egy járókelőtől kért segítséget, akik értesítették a rendőrséget.

A sértett a bántalmazás során könnyű sérüléseket szenvedett, a táskáját később a könyvekkel együtt megtalálták, azonban ruházatában 10.000 forint rongálási kár keletkezett.

A bíróság ítélete ellen az ügyész az elsőrendű vádlott vonatkozásában a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést, míg a másodrendű és harmadrendű vádlottak tekintetében az ítéletet tudomásul vette. A fiatalkorú vádlottak tudomásul vették a bíróság döntését, az elsőrendű vádlott védőjével együtt, azonban a másodrendű és harmadrendű vádlottak védői a fellebbezés bejelentésére három nap határidőt tartottak fenn, így a bíróság határozata egyik vádlott tekintetében sem jogerős.

 


Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36/30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu