Nem jogerős ítélet hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt

A Pécsi Járásbíróság 2018. december 20-án kihirdetett ítéletével az elsőrendű vádlottat 49 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet - és 49 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet - miatt 5 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 300.000 forint pénzbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra,

a másodrendű vádlottat 54 rendbeli , bűnszervezetben, felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet – és 54 rendbeli bűnszervezetben, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet - 4 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 600.000 forint pénzbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra;

a harmadrendű és az ötöd rendű vádlottakat külön-külön 54 rendbeli bűnszervezetben, felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette – melyből 5 rendbeli kísérlet - és 54 rendbeli bűnszervezetben, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette– melyből 5 rendbeli kísérlet - miatt 4 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 600.000 forint pénzbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra;

a negyedrendű vádlottat 49 rendbeli bűnszervezetben, felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, - melyből 5 rendbeli kísérlet -, és 49 rendbeli bűnszervezetben, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette, - melyből 5 rendbeli kísérlet - miatt 4 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 600.000 forint pénzbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, míg további öt vádlottal szemben részben bűnszervezetben elkövetett, többrendbeli hivatali vesztegetés bűntette és közokirat-hamisítás bűntette, hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 1 év 3 hónap és 2 év közötti szabadságvesztés büntetésre és 300.000-600.000 forintig terjedő pénzbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását három vádlott vonatkozásában próbaidőre felfüggesztette.

A vádlottakkal szemben 880.000 és 21.050.000 forint közötti összegre vagyonelkobzást rendelt el a megszerzett vagyoni előnnyel arányosan.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak közül a másod-, harmad-, negyed- és ötödrendű vádlottak 2015-ben elhatározták, hogy külföldi állampolgárok részére valótlan tartalmú magyar útlevelek kiállításával tesznek szert jövedelemre.

Az országban, ebben az időszakban több bűnözői csoport foglalkozott azzal, hogy Európai Union kívüli állampolgárok részére magyar állampolgárok személyi adataival útleveleket készítettek úgy, hogy kormányhivatalnokokat megvesztegetve állíttatták ki a magyar okmányokat.

A kettős – ukrán-magyar – állampolgárságú másod- és harmadrendű vádlottak feladata volt, hogy a honosított magyar állampolgárok hatósági igazolványait megszerezzék, ezt követően ismeretlen személyek útján kerültek kapcsolatba olyan külföldi személyekkel, akik magyar úti okmányokat kívántak szerezni, és ezek elkészítéséért jelentős összegeket is hajlandóak voltak fizetni.

A negyed- és ötödrendű vádlottak feladata olyan kormánytisztviselők felkutatása volt, akik hajlandóak voltak közreműködni a valótlan tartalmú útlevelek kiállításában.

A vádlottak kapcsolataik, többek között a hatod- és hetedrendű vádlottak révén az elsőrendű vádlottal, aki egy pécsi kormányablak ügyintézője volt, és a nyolcadrendű vádlottal, aki egy dunaharaszti kormányablak ügyintézőnője voltak, vállalták, hogy külföldi állampolgárok részére más személyek adataival igényelt magyar úti okmányok kiállításához segítséget nyújtanak.

A bűnszervezet célja az volt, hogy az útlevéligénylést heti egy-két alkalommal, alkalmanként 4-5 ember vonatkozásában egészen 2016 őszéig folytatják, és ezzel útlevelenként legalább 6.000 euró bevételre tettek szerint. A kért összegből kifizették az ügyintézőket, és a többit a bűnszervezet tagjai egymás között osztotta fel.

Így a 2016. január 21. és 2016. március 22. közötti időszakban csaknem 50 személy részére állítottak ki hamis adatokkal útiokmányokat.

A többi vádlottat hamis útlevél igénylése céljából szállították a pécsi okmányirodához.

A bíróság a kilencedrendű vádlottat, aki egy dunaharaszti kormányablak ügyintézőnője volt, az ellene emelt vádak alól részben tévedés, részben bizonyítottság hiánya miatt felmentette.

Az ügyész az esetleges fellebbezés bejelentésére három munkanap határidőt tartott fenn, a jelenlévő vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be az ítélet ellen, így a bíróság határozata nem jogerős.

 

Pécsi Törvényszék

Sajtó és Kommunikációs Csoport

+36-30-9789-988