Másodfokú döntés a „hajléktalan-perben”

A Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2018. november 28-án – helyes indokai miatt - a Pécsi Járásbíróság, mint központi szabálysértési bíróság 2018. november 15-én tartott bíróság elé állítás során GY. I. eljárás alá vont személlyel szemben, az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése és a köztisztasági szabálysértés miatt indított eljárásban született megszüntető határozatát hatályban tartotta.

A szabálysértési törvény rendelkezései szerint az életvitelszerű közterületi tartózkodás esetén is mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében. A helyszíni figyelmeztetéssel egyidejűleg a rendőr az elkövetőt tájékoztatja arról is, amennyiben az elkövetőt 90 napon belül 3 alkalommal e szabálysértés elkövetése miatt a helyszínen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.

Az eljárás során a bíróság megállapította, hogy a rendőr a 2018. október 26-i korábbi bíróság elé állítását követően az eljárás alá vont személyt a fentiek szerint nem figyelmeztette egy alkalommal sem, valamint a rendelkezésre álló adatok szerint nem volt bizonyítható az sem, hogy az eljárás alá vont személy a köztisztasági szabálysértést elkövette volna.

A bíróság határozata jogerős.

Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36-30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu