Ítélet hűtlen kezelés és sikkasztás miatt

A Siklósi Járásbíróság 2018. november 27-én kihirdetett ítéletével az elsőrendű vádlottat öt rendbeli hűtlen kezelés vétsége miatt 1 év fogházbüntetésre, a másodrendű vádlottat, öt rendbeli sikkasztás vétsége miatt – melyből két rendbelit társtettesként követett el - 1 év fogházbüntetésre, a harmadrendű és a negyedrendű vádlottakat kétrendbeli társtettesként elkövetett sikkasztás vétsége miatt, az ötödrendű vádlottat társtettesként elkövetett sikkasztás vétsége miatt 90 és 120 óra közötti fizikai természetű közérdekű munkára ítélte.

A bíróság az első és másodrendű vádlottak szabadságvesztés büntetésének végrehajtását kettő évre felfüggesztette, e vádlottakat - a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alól-előzetes mentesítésben részesítette.

A bíróság a hatod rendű és a hetedrendű vádlottakat, bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta.

Az elsőfokú bíróság a másodrendű vádlottal szemben 227.476,- forint , a harmad és negyed rendű vádlottakkal szemben 50.000-50.000 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Az elsőrendű vádlottat az ellene hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vád alól – bizonyítottság hiányában – felmentette. Emellett kötelezte a vádlottakat – felróhatóságuk arányában - 205.372 bűnügyi költség megfizetésére.

A tényállás szerint röviden: az elsőrendű vádlottat 2010. október 3-án egy dél-baranyai település polgármesterévé, a másodrendű, a harmadrendű, a negyedrendű és az ötöd rendű vádlottakat önkormányzati képviselővé választották, a másodrendű vádlott a polgármester helyettese is volt.

A vádlottak többek között az alábbi bűncselekményeket követték el:

A másod-, harmad-, negyed- és ötöd rendű vádlottak 2012 és 2013 nyarán elhatározták, hogy az önkormányzat pénzén és az általa lízingelt gépkocsival utaznak Horvátországba, ezért erre a célra 2012-ben az önkormányzattól 200.000 forintot, 2013-ban 300.000 forintot vettek fel, melyből élelmiszert, italokat vásároltak, a fennmaradó pénzt kunára váltották. A gépkocsi üzemanyagát is az önkormányzat pénzéből finanszírozták. Az utazásra 2013-ban hozzátartozóikat is magukkal vitték. Az elsőrendű vádlott tudott a megállapodásról, és a pénzfelvételhez hozzájárult.

A vádlottak a horvátországi utazásról az ehhez szükséges képviselő-testületi ülés nélkül döntöttek, így megszegték az önkormányzati törvényben foglalt rendelkezéseket.

A másodrendű vádlott több ízben is az önkormányzat pénztárából különböző pénzösszegeket vett fel az elsőrendű vádlott tudtával és hozzájárulásával, melyet saját szükségleteire használt fel. A pénztárban a keletkező hiányt fiktív számlákkal palástolták. Ennek érdekében először a hatodrendű vádlottól, majd a hetedrendű vádlottól papíron fát vásároltak, és e vádlottakkal fiktív adásvételi szerződéseket kötöttek, melyeket az önkormányzat könyvelési anyagában elhelyeztek.

A bíróság határozatát valamennyi vádlott és védőik is tudomásul vették, az ügyész a fellebbezés bejelentésére három munkanap határidőt tartott fenn, ezért a bíróság ítélete nem jogerős.

 

 

Dr. Barkaszi Attila

sajtószóvivő

+36-30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu