Sajtótájékoztató a Pécsi Törvényszéken

 

A Pécsi Törvényszék 2018. április 12-én megtartott összbírói értekezletét megelőző – a Pécsi Ítélőtáblával közösen tartott - sajtótájékoztatón a törvényszék elnöke az újságírókat a törvényszék 2017. évi működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről, elért eredményeiről tájékoztatta.

Dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék elnöke beszámolójában ismertette a törvényszék, az illetékességi területén működő járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság 2017. évi ügyforgalmának jelentősebb statisztikai adatait, kitérve az ítélkezés minőségi és időszerűségi mutatóira. Beszámolója során hangsúlyozta az OBH elnöke által meghirdetett Fenntartható Fejlődés Program pozitív eredményeit. Kiemelte, hogy a törvényszék helyi bíróságain a befejezett peres és nemperes ügyek kiemelkedően magas része (92,7%-a), a törvényszéki első fokon befejezett ügyek 81,1%-a emelkedett jogerőre az elsőfokú eljárás során. A helyi bíróságokon a befejezett peres ügyek 89%-a, a törvényszék első fokán a befejezett ügyek 91,6%-a fejeződött be egy éven belül. A 2017. év eredményei alapján, Baranya megye bírái, magas szintű szakmai felkészültséggel, megalapozott és időszerű ítélkezési tevékenységet folytattak.

A törvényszék elnöke bemutatta a Wagner Gyula terv és a Jablonszky program keretében elnyert pályázatok segítségével megvalósult eredményeket, amelyek épületkorszerűsítésekben és felújításokban, a biztonságot fokozó beruházásokban, továbbá informatikai fejlesztésekben valósultak meg. A sikeres Ráth György pályázat keretében egy nagy értékű bútor garnitúrát - íróasztalt, szekrényt, társalgó asztalt és a hozzá tartozó foteleket - újítatott fel a törvényszék, amelyek a törvényszéki emlékszobában kerültek méltó elhelyezésre, melyet az intézmény saját forrásaiból, a korábbi könyvtár egyes helyiségeiből alakított ki.

A Pécsi Törvényszék számára a tanúgondozás, az áldozatvédelem és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás folyamatos magas szinten tartása igen fontos, a bíróságokba vetett bizalmat erősítő tevékenység. 2017-ben a tanúgondozókat 1962 esetben – több mint 13%-kal többen, mint 2016-ban - keresték meg a tanúk. Ez azt igazolja, hogy a Baranya megyei tanúgondozás hatékonyan, eredményesen működik. A Pécsi Törvényszéken és a Pécsi Járásbíróságon a korábbi években kialakított, a tanúk elkülönített várakoztatására szolgáló helyiségek kialakítására került sor, melyek egyben gyermekmeghallgató szobaként is funkcionálnak.

Az OBH bíróságok ügyfeleit érintő országos programjaiból a törvényszék bírósági közvetítési tevékenységének eredményességét bizonyítja, hogy a 2017-ben érkezett ügyek 54%-a megállapodással zárult, ezekben a felek több mint 50%-ban egyezséget kötöttek.

A Pécsi Törvényszék részvétele a „Nyitott Bíróság” program keretében országos szinten kimagasló. A tavalyi évben szervezett események – tárgyaláslátogatások, előadások, börtönlátogatások..stb. - során a diákok olyan nagy számban vettek részt a programokon, hogy az a megye valamennyi diákját felölelte volna. A törvényszék elnöke kiemelte, hogy a program sikeréhez a programban közreműködő bírák és titkárok lelkiismeretes munkája mellett, nagyban hozzájárult az általános iskolákkal, középiskolákkal, gimnáziumokkal és a Pécsi Tudományegyetemmel folytatott eredményes együttműködés is.

A Pécsi Törvényszék és a járásbíróságok működésének elősegítése érdekében a bírák és az igazságügyi alkalmazottak folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, melyek egy része a Magyar Igazságügyi Akadémia szervezésében Budapesten, illetve koordinálásával regionális szinten, valamint helyi képzések keretében valósul meg. A törvényszéken, az elmúlt év egyik legjelentősebb oktatási feladata volt a hatályba lépett új eljárási kódexekkel (Polgári perrendtartás, Közigazgatási perrendtartás) kapcsolatban megszervezett képzéssorozat.

A törvényszék a bírák önképzésének lehetőségét biztosítva, elektronikusan hozzáférhető döntvénytárat hozott létre, ahová folyamatosan feltöltésre kerülnek a szakmai anyagok.

A törvényszék elnöke összességében, az intézmény működését az országos tendernek megfelelően értékelte.

 

Dr. Sebestyén Ágnes

 sajtószóvivő

+36-30-656-6710

sebestyena@pecsit.birosag.hu