A Paks II. vonatkozásában kiadott környezetvédelmi engedély iránt indult perről

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2014. december 19-én környezetvédelmi engedély iránti kérelmet terjesztett elő a Paksi Atomerőmű telephelyén tervezett új atomerőmű blokkok megvalósítására.

 

Az első fokon eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal 2016. szeptember 29-én kiadta a tervezett létesítményre a környezetvédelmi engedélyt.

 

Fellebbezés folytán másodfokú hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal járt el, amely helybenhagyva az elsőfokú határozatot, szintén kiadta a környezetvédelmi engedélyt.

 

A sérelmezett közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt, jogszabálysértésre hivatkozással, a keresetlevelet - a törvény rendelkezése alapján - kizárólag az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalánál lehetett előterjeszteni, a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

 

A jogi képviselővel eljáró Greenpeace Magyarország Egyesület, valamint az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület a keresetlevelét - a törvényi rendelkezés és a jogerős közigazgatási határozatban szereplő tájékoztatás ellenére - tévesen a másodfokú hatóságnál nyújtotta be, ami miatt a keresetlevele 30 napon túl érkezett meg az elsőfokú hatósághoz.

 

Mivel a felperes keresetlevele elkésetten érkezett meg, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, ezért az ügyben tárgyalásra nem is került sor. A közigazgatási és munkaügyi bíróság végzését a Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyta, így az 2017. október 5-én jogerőre emelkedett.

 

A bíróság a jogerős végzésében megállapította, hogy a keresetlevél helytelen címre való megküldése a felperesek részéről önhibának tekintendő tévedés volt, ezért az ebből eredő határidő mulasztás nem orvosolható.

 

Dr. Sebestyén Ágnes

sajtószóvivő

+36-30-656-6710

sebestyena@pecsit.birosag.hu