2023. évi soros ülnökválasztás

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal javaslatára a törvényszékek és járásbíróságok ülnökeinek választását 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A 2023. évi ülnökválasztás keretében országosan, összesen 1464 ülnököt választanak az érintett önkormányzatok. A Pécsi Törvényszék illetékességi területén 18 ülnök és 6, a fiatalkorúak büntetőeljárásában kötelezően eljáró pedagógus, pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy megválasztására kerül majd sor.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A bírósági ülnökök jelölés útján választhatók, megbízatásuk 4 évre szól.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről, az ülnökválasztás módjáról, feltételeiről ide kattintva tájékozódhatnak részletesen.