Módosultak az OBH által közzétett polgári peres ÁNYK-űrlapok

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítása szerint, 2021. január 1. napjától kezdődően az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, illetve a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek elsőfokon kizárólag a törvényszéken indíthatók meg. Ennek megfelelően módosultak a P01 és G01 számú ÁNYK-űrlapok, akként, hogy a fenti ügyekben 2021. január 1-jétől ezeket az űrlapokat nem lehet benyújtani. További változás, hogy a P01 űrlapon egyes személyi állapottal összefüggő ügyek, illetve a szülői felügyelettel, valamint a kapcsolattartással összefüggő ügyek megnevezése a módosítást követően jobban igazodik az anyagi jogi és eljárásjogi pertípusok megnevezéseihez, ezzel könnyítve a megfelelő kategória kiválasztását a keresetlevél benyújtásakor. 
 
A módosított űrlapok a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon  2021. január 1. napján kerültek publikálásra.