NEKROLÓG - Dr. Makkai Zsolt Tibor emlékére

A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok valamennyi dolgozója mély megrendüléssel értesült arról, hogy dr. Makkai Zsolt Tibor 2020. november 22-én, gyors lefolyású, súlyos betegség következtében elhunyt.

Mit lehet ilyenkor mondani, írni, amikor a megmagyarázhatatlan, értelmetlen halál tragikusan hirtelen betolakodik az életbe? Hogy nyugodjon békében? Hogy emlékét megőrizzük? Hogy elfogytak a szavak? Mind frázis, bár kétségtelen, hogy minden bizonnyal igaz érzelmeket közvetítenek. A felfoghatatlan hír hallatán szinte reagálni sem lehet, csak döbbenten és megbénultan hallgatni…

Dr. Makkai Zsolt Tibor 1968. március 26-án született pedagógus családban Tatabányán. Középiskolai éveit a tatai Eötvös József Gimnáziumban végezte, ahol előbb a természettudományok, később a humán tárgyak iránt érdeklődött, ezért döntött úgy, hogy jogi egyetemi tanulmányokba kezd, bár érdeklődése a matematika iránt továbbra is fennmaradt.

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait. Az egyetemi évek alatt spanyol nyelvből középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett, és a spanyol kultúra szeretete a szenvedélyévé vált. Jogi diplomáját 1992. február 29-én vehetett át. Ezt követően 1992. április 15-től kezdődő fogalmazói éveiben először a Siklósi Városi Bíróságon, majd a Pécsi Városi Bíróságon tevékenykedett, mely időszak után 1994. november 30-án jogi szakvizsgát tett.

Az 1995. február 1-jén bekövetkezett bírói kinevezésével összefüggő előterjesztésben a bírósági vezetők így jellemezték: „..jóképességű, ambiciózus, kifejezetten a büntetőjog iránt érdeklődő ember, aki alapos felkészültséggel, kellő határozottsággal, szorgalommal, megfelelő munkabírással látja el a rábízott feladatot…”. Kezdő bíróként először a Komlói Városi Bíróságra, majd két év múlva a Pécsi Városi Bíróságra került beosztásra, büntető ügyszakba. Munkája mellett 1997. június 30-án, kiváló minősítéssel oklevelet szerzett a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által szervezett gazdasági bűnözés elleni hatékonyabb fellépést célzó továbbképzésen.

Az 1998. május 11. és 1999. január 31. közötti rövid időszakban a Tatabányai Városi Bíróságon ítélkezett, de a szíve visszahúzta Baranyába, Pécsre, így 1992. február 1. napjától ismét a Pécsi Városi Bíróság, később Pécsi Járásíróság büntető ügyszakát erősítette, 2015. február 1. napjától, mint címzetes törvényszéki bíró, egészen tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig.

Fáj a hiányod...

Emlékedet szeretettel, tisztelettel és kegyelettel megőrizzük!

                                                                                                         Pécsi Törvényszék