Érdekek és értékek az Európai Unióban – megkezdődött az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat őszi képzése a Magyar Igazságügyi Akadémián

„Érdekek és értékek az Európai Unióban” címmel kezdődött 3 napos képzés és előadói kompetenciafejlesztés az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat (EJSZH) szaktanácsadó titkároknak, bíróvá kinevezett volt szaktanácsadó titkároknak, valamint az EJTN Themis versenyek resztvevőinek a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA).

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. (...) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkozhatom meg igazán.” – nyitotta meg az eseményt Kosztolányi Dezső szavait idézve az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese. Dr. Répássy Árpád beszédében utalt arra, hogy az országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává. Beszédében hangsúlyozta, hogy szellemi- kulturális örökségünk őrzése a bíróságok feladata is, példát és irányt mutatva a közösségek számára. Ahogyan példát mutathatnak az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat tagjai is, hiszen tevékenységük ítélkezésben betöltött szerepe európai szinten is egyre fontosabb.  

 

Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat képzésének kezdő napján feltehetjük a kérdést, a különböző érdekek és értékek konfliktusában, érvényesítésében nemzeti bíróként mi a feladatunk – hangzott el dr. Osztovits András köszöntőjében, aki az EJSZH koordinátoraként felhívta a figyelmet arra, hogy a hálózatnak az Európai Unióhoz való csatlakozás óta kiemelt feladata van a magyar igazságszolgáltatás életében. Az EJSZH szaktanácsadóinak tárgyi tudásán, lelkiismeretességén nagyon sok múlik, segíteni kell a bíró kollégákat abban, hogy tájékozódni tudjanak az Európai Unió jogi útvesztőiben - fogalmazott. A mostani képzés is abban támogatja a szaktanácsadókat, hogy az itt elhangzottakat tovább tudják adni saját illetékességi területükön a bíráknak.

A megnyitót követően az OBH elnöke nevében kiváló szereplésükért elismerésben részesültek a 2019-es EJTN Themis versenyek résztvevői és felkészítő mentorai.  
Pálfi Dóra, Földvári Zoltán és Dely Diána a büntetőjogi fordulóban, Varga Karolina és Hornyák Szabolcs felkészítésével, Gyuranecz Franciska, Papp Dorottya és Krausz Bernadett pedig Kovács Bálint és Dudás Dóra Virág szakértő segítségével képviselték Magyarországot a döntők során.

Az eseményen okiratok átadására is sor került. Új koordinátor-helyettesként kapott megbízást közigazgatási ügyszakban dr. Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, és további 3 évre koordinátor-helyettesként dr. Szabó Judit a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője büntető ügyszakban, dr. Senyei György Barna, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke pedig polgári-gazdasági ügyszakban vehette át megbízását.
Átadták az új szaktanácsadói megbízásokat, valamint kiváló szaktanácsadói oklevelet kapott munkája elismeréseként:
- Közigazgatási ügyszakban dr. Kiss Árpád Lajos szaktanácsadó bíró
- Büntető ügyszakban dr. Palkó Tamás szaktanácsadó bíró
- Polgári-gazdasági ügyszakban dr. Kovács Bálint szaktanácsadó bíró
- Munkaügyi szakágban ügyszakban dr. Halmos Szilvia szaktanácsadó bíró
- Büntető szakágban ügyszakban dr. Gál Andor szaktanácsadó titkár
- Polgári-gazdasági szakágban ügyszakban dr. Majosházi Linda szaktanácsadó titkár.
 
Az ünnepélyes pillanatok után elsőként dr. Bóka János, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára „Érdekek és értékek védelme az Európai Unióban” címmel tartott előadást, melyben az Európai Unió jogállamisági politikájáról beszélt. Végigtekintve az integráció folyamatán rámutatott, hogy az európai integráció, noha gazdasági alapon indult, mégis értékközösségként fogta fel magát, ami szükség szerint fog elmélyülni. Bemutatta az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési, jogfejlesztő gyakorlatát, felvázolta az alapjogok és az Európai Unió kapcsolatát - említve a szerződések, és az Alapjogi Charta szerepét. Hangsúlyozta, hogy míg korábban úgy képzelték a tagállamok, hogy majd ők fogják számonkérni a közös értékek betartását az intézményeken, ma az EU intézményei kérik számon a jogállami értékek betartását a tagállamokon.

Dr. Elek Balázs, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője előadásában azt ismertette, hogy milyen hatással van az európai jog a büntetőeljárás alapelveire. Álláspontja szerint az új Be. kodifikációja során összesen 130 alapelv kodifikálásának ötlete merült fel.  Az alapelvek közül az ártatlanság vélelméhez fűződő jogot elemezte, és az azt szabályozó uniós irányelvet emelte ki. 

A délutáni program részeként a magyar kezdeményezésű előzetes döntéshozatali eljárások tapasztalatairól tart előadást dr. Petró Rita, az Európai Unió Bíróságának (EUB) egyik magyar osztályvezetője. 

Prof. dr. Várnay Ernő, az Eötvös Lóránt Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutató Központ, Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadója a polgári és gazdasági előzetes döntéshozatali eljárásokat érintő tapasztalatairól számol be, dr. Fehér Miklós az Igazságügyi Minisztérium (IM) főosztályvezetője pedig a magyar kezdeményezésű büntető előzetes döntéshozatali eljárások tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. 

A szakmai fórum első napjának záró momentumaként az „EU-jog belülről” beszélgetéssorozat keretében dr. Orbán Balázs miniszterhelyettessel, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárával dr. Osztovits András EJSZH koordinátor beszélget a Brexitről. 

A háromnapos kurzus második napján ügyszakonként angol, valamint német és francia nyelvi szekciókban folytatódik a képzés, a harmadik napon pedig előadói készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a polgári-gazdasági és munkaügyi ügyszakos szaktanácsadók. Ezzel párhuzamosan a közigazgatási és büntető ügyszakos szaktanácsadók műhelymunkálatokat vitatnak meg küldő opponensek részvételével. 
Az EJSZH képzések tematikái és összefoglalói megtekinthetők az EJSZH honlapján: http://ejszh.justice.hu/