Gyors és költséghatékony eljárások – Számos intézkedéssel segítette az OBH az új polgári perrendtartás jogalkotói céljának elérését

Másfél éve lépett hatályba az új polgári perjogi kódex, amely évente mintegy kétszázezer polgári per és milliónál is több nemperes eljárás kereteit adja. A jogalkotó egyik fontos célja az új szabályozás bevezetésével az eljárások gyorsabbá és költséghatékonyabbá tétele volt. Az OBH elkötelezett e jogalkotói cél támogatása mellett, melynek érdekében sokat tett az elmúlt időszakban. 
 
Még a törvény hatályba lépése előtt, a felkészülés jegyében képzéseket szervezett, amely képzések a bírósági szervezetben azóta is folyamatosak. Kúriai lektorálással, folyamatosan frissülő elektronikus tananyagot készített a bíróságok részére, amely idén egy magyarázatokkal ellátott határozat-mintatárral is bővült.
 
Az OBH által létrehozott, „Az új Pp. hatályosulását támogató Munkacsoport” tapasztalt bírák közreműködésével folyamatosan nyomon követi a jogalkalmazás során felmerülő kérdéseket. Az értelmezési kérdéseket a joggyakorlat egységéért felelős Kúriának, a jogszabály-módosítást igénylő kérdéseket pedig a jogalkotónak továbbítja. Tavaly az OBH külön is megkereste a Kúriát a keresetlevél visszautasítására vonatkozó bírósági gyakorlat vizsgálata érdekében. E jelzésre a Kúria elnöke januárban joggyakorlat-elemző csoportot állított fel.
 
Az OBH elnökének sikeres jogszabály-módosítási javaslata volt, hogy a keresetlevél visszautasítása után ne kelljen illetéket fizetni. A változás nagy segítség a jogkereső állampolgárok és jogi képviselők számára az új törvényhez való zökkenőmentes alkalmazkodásban. Ugyancsak sikerrel kezdeményezte az OBH elnöke a jogalkotónál a keresetlevél nyomtatványok rövidebbé, közérthetőbbé tételét. Az Igazságügyi Minisztérium és az OBH közös munkájának eredményeként áprilistól ezekkel az új, 21 oldal helyett mindössze 9 oldalas nyomtatványokkal kezdeményezhetők a polgári eljárások. A családjogi perek és a gondnokság alá helyezési perek időtartamának megnövekedését észlelve, az OBH elnöke e körben is az ügyfelek érdekeit szolgáló jogalkotási javaslatot tett. A július 10-étől alkalmazandó szabályozás előmozdítja a személyi állapotot érintő perek gyors és hatékony tárgyalását. 
 
Az OBH kiemelten figyel az állampolgároktól és a társ-hivatásrendektől érkező jelzésekre. Éppen ezért tavasszal országos, minden megyére kiterjedő konferencia-sorozatot szervezett - a Magyar Jogász Egylettel együttműködve - az új perjogi szabályok tapasztalatainak megbeszélésére. Bízunk abban, hogy a konferenciák nyomán felerősödött szakmai párbeszéd is segít abban, hogy a perrendi kódex a gyakorlatban a jogkereső közönség megelégedésére szolgáljon. 

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/gyors-es-koltseghatekony...