Közérdeklődésre számot tartó ügyek

Ü GY F É L T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus-járvány elleni védekezés során a veszélyhelyzet idején a Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok épületeibe, ügyfélnek belépni csak regisztrációhoz kötötten lehet kérelem, indítvány előterjesztése, iratbetekintés, ügyfélsegítőn való részvétel céljából, amelyet követően köteles az épületet azonnal elhagyni.

A regisztrációs kötelezettség az eljárási cselekményre idézett és értesített ügyfelekre nem vonatkozik.

Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent tartózkodni:

Az épületbe történő belépéskor szóban nyilatkoznia kell, hogy Önre vagy Önnel együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént elrendeltek-e.

A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll.

Aki megerősített COVID-19 vírussal fertőzött személlyel egy háztartársban él, a bírósági épületekbe nem léphet be mindaddig, míg a vele egy háztartásban élő beszemélyt kezelőorvosa gyógyultnak nem minősíti vagy legalább a klinikai tünetek megjelenésétől számított 7 napig.

Az eljárási cselekményre érkező ügyfél esetében az eljáró bíró az épületbe belépést szabályozó intézkedésben előírtak szerint is megvizsgálja, hogy az adott eljárási cselekmény a járványügyi szabályokra tekintettel megtartható-e.

A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok épületeiben a maszkhasználat nem kötelező, azonban maszkot bárki jogosult használni és a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg. 

Tárgyalótermi protokoll: A tárgyalóteremben - amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi - a jelenlévőknek egymástól 1,5 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság) tartózkodhat.

Az eljárási cselekmény időtartama alatt is bárki jogosult maszkot használni, azonban a tanács elnöke – szükség esetén - a szájat és orrot eltakaró maszk levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, annak időtartamára.

A kezelőirodákba és a tárgyalótermekbe történő belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

Felhívom a figyelmét, hogy

a Pécsi Törvényszéken és az illetékességi területén a bírósági épületekben működő elnöki-, a kezelő és a tájékoztató irodákban a személyes ügyfélfogadás, továbbá ügyfélsegítő a járványügyi szabályok betartásával és előzetes regisztráció alkalmazásával tartható

az ügyfélsegítőn, valamint a bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személyek, ide értve a sajtó képviselőit is, a bíróság épületébe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphetnek be. Előzetes regisztráció lehetőség szerint legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés időpontját megelőző 24 óránál korábbi időpontban terjeszthető elő a bíróság ügyszak szerinti kezelőirodájában telefonon, vagy elektronikus úton;

lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül;

iratok benyújtása postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel is történhet;

ha Ön vagy az Ön közvetlen környezetében bárki koronavírussal fertőzött, vagy felmerült annak a lehetősége, hogy megfertőződhetett, akkor a bíróság idézésére se jelenjen meg, hanem – az idézésen feltüntetett ügyszámra hivatkozással – a távolmaradását kimentő igazolási kérelmet terjesszen elő, előadva, hogy mi volt a megjelenésének az akadálya és amennyiben rendelkezésére áll, a járványügyi hatóság határozatának csatolásával.

Kérem a megértését és köszönöm az együttműködését!

                                                                               

   Dr. Sipos Balázs

A sajtó képviselőinek regisztrációját dr.Dezső Lili sajtótitkár a DezsoL@birosag.hu e-levelezési címen, és +36 30 541 666 telefonszámon, és Tóth Edit sajtótitkár a TothEdit2@birosag.hu e- levelezési címen és a +36 30 3838 439 telefonszámon is fogadja.

CsatolmányMéret
66.69 KB
47.12 KB
93.01 KB
61.18 KB
66.51 KB
46.94 KB
66.49 KB
99.89 KB
64.22 KB
89.46 KB
66.42 KB
116.44 KB