Számlaszámok

előiányzat-felhasználási keretszámla      10024003-01483130-00000000

bírói letét számla                                    10024003-01483130-21000005

felszámolói díjfedezeti letét számla       10024003-01483130-24000004

végrehajtói letét számla                          10024003-01483130-22000008